Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28350/w960_28350-0.png Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech)

Page 41 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 39
301_cs_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Ovládání oken
Elektrické ovladače Ruční ovladače
Ovladače oken zůstávají funkční po 
dobu přibližně 45 sekund po vypnutí 
zapalování nebo až

Page 42 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 40
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Přední sedadla
F Nadzvedněte ovladač a posuňte sedadlo směrem dopředu nebo dozadu. F
 P řitáhněte ovladač směrem nahoru pro 
zvýšení nebo jej zatlačt

Page 43 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 41
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
F Pro zvýšení polohy vytáhněte opěrku směrem nahoru.
F
 
P
 ro vytažení opěrky zatlačte na pojistku A 
a vytáhněte opěrku.
F
 
P
 ro vrácení na míst

Page 44 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 42
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Zadní sedadla
F Je-li třeba, posuňte dopředu příslušné přední sedadlo.
F
 
U
 místěte příslušný bezpečnostní pás na 
opěradlo a zapněte ho. F
 N

Page 45 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 43
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Zpětná zrcátka
Sklo obou zpětných zrcátek je směrovatelné 
pro zaručení optimálního bočního výhledu za 
vozidlo při předjíždění či parkování.

Page 46 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 44
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Ruční přiklopení
Zpětná zrcátka můžete přiklopit ručně (úzké 
parkovací místo, úzká garáž, ...).
F 
P
 řiklopte zpětné zrcátko směrem k vozi

Page 47 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 45
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Seřízení volantu
F Ve stojícím vozidle sklopte ovladač pro odjištění volantu.
F
 
U
 pravte jeho výšku podle své polohy při 
řízení.
F
 
P
 řitažen

Page 48 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 46
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Větrání
Úprava vzduchu
Vháněný vzduch je rozváděn podle nastavení 
ovladačů řidičem:
- 
p
 římý přívod do kabiny 
(vstup vnějšího vzduchu),
-

Page 49 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 47
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
Aby byly tyto systémy plně účinné, dodržujte následující pravidla pro používání a údržbu:
F A by bylo rozdělování proudu vzduchu rovnoměrné, dbej

Page 50 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 48
301_cs_Chap03_confort_ed01-2014
1. Nastavení teplotní úrovně
F Otáčením ovladače mezi modrým (studený vzduch) a 
červeným polem (teplý vzduch) 
upravte teplotu v kabině dle 
p ot ř e