YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) TENERE 700 RALLY EDITION 2022 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51789/w960_51789-0.png YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 81 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-31
6
Om en säkring är sönder, byt ut den enligt
följande.1. Vrid tändningsnyckeln till läge “OFF”
och stäng av den elkrets i vilken säk-
ringen har g

Page 82 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-32
6
4. Om säkringen omedelbart går sönderigen, låt en Yamaha-återförsäljare
kontrollera elsystemet.
MAUN2261
FordonsbelysningPå den här modellen använd

Page 83 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-33
6
MAU24205
Byte av blinkerslampa1. Ta bort lampglaset över blinkerslam-pan genom att lossa skruven.
2. Ta bort den trasiga lampan genom att trycka in den och

Page 84 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-34
6
MAUM4290
Stötta motorcykelnDen här modellen saknar mittstöd. Använd
ett ställ när du tar bort fram- eller bakhjulet
eller utför annat underhåll då m

Page 85 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-35
6
MAU86350
Felsökningsschema
Kontrollera bränslenivån i 
bränsletanken.1. Bränsle
Det finns tillräckligt med 
bränsle.Det finns inget bränsle.
Kontroll

Page 86 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-36
6
MAU86420
Motorn överhettas
VARNING
MWAT1041
Lyft aldrig kylvätskelocket när motor och kylare är varma. Skållhet trycksatt vätska och ånga kan spru

Page 87 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av motorcykeln7-1
7
MAU37834
Försiktighet med matta färgerVIKTIGT
MCA15193
Vissa modeller har delar med matta ytor.
Kontakta en Yamaha-återförsäljare för
råd om vilka pr

Page 88 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av motorcykeln
7-2
7
3. Täck ljuddämparens ände med enplastpåse och ett starkt gummiband.
4. Fukta envisa fläckar som insekter och fågelspillning med en våt duk i några

Page 89 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av motorcykeln7-3
7
VIKTIGT
MCA26320
Använd inte vax på gummidelar el-
ler olackade plastdelar.
 Använd inte slipande polermedel
eftersom lacken kommer att slipas
bort

Page 90 of 100

YAMAHA TENERE 700 RALLY EDITION 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Skötsel och förvaring av motorcykeln
7-4
7
c. Sätt på tändstiftshatten på tänd-stiftet och placera tändstiftet på
topplocket så att det är jordat.
(Detta begränsar gnistorna under
nästa s