Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 159 2008 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31883/w960_31883-0.png Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 1 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBAALFA
159
SERVICE
SLOVENSKÁ
Alfa 159 cop. LUM SK 3-04-2009 13:57 Pagina 1

Page 2 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 3 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Vážený zákazník,
akujeme Vám, že ste si vybral vozidlo Alfa Romeo.
Vaše vozidlo Alfa 159bolo skonštruované tak, aby Vám poskytlo maximálnu úroveň bezpečnosti, komfortu a radosti z jazd

Page 4 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 2
ČÍTAJTE POZORNE!
ČERPANIE PALIVA
Zážihové motory: do vozidla čerpajte výhradne bezolovnatý benzín s oktánovým číslom (RON) minimálne 95.
Vznetové motory: do vozidla čerpajte výhrad

Page 5 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 3
DODATOČNE MONTOVANÉ ELEKTRICKÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ak chcete dodatočne vybavi svoje vozidlo trvale elektricky napájanými zariadeniami, (ke hrozí nebezpečenstvo prípadného vybitia batérie),

Page 6 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 4
Ak budete potrebova odpove na svoje otázky, obráte sa prosím na dílera, u ktorého ste vozidlo Alfa Romeo zakúpili, prípadne na iného dílera vozidiel Alfa Romeo.
Záručná knižka
S kaž

Page 7 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 5
BEZPEČNOSŤ OSÔB
Pozor! Úplné alebo čiastočné porušenie 
pokynov označených týmto symbolom 
môže vážne ohrozi bezpečnos osôb.OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Tento symbol označuje

Page 8 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) PALUBNÁ DOSKA 
A OVLÁDACIE
PRVKY
6
BEZPEČNOSŤ
ŠTARTOVANIE 
A JAZDA
KONTROLKY 
A HLÁSENIA
V NÚDZI
ÚDRŽBA
A STAROSTLIVOSŤ
TECHNICKÉ ÚDAJE
ABECEDNÝ 
REGISTER
PALUBNÁ DOSKA 
A OVLÁDACIE PRV

Page 9 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) BEZPEČNOSŤ
ŠTARTOVANIE 
A JAZDA
KONTROLKY 
A HLÁSENIA
V NÚDZI
ÚDRŽBA
A STAROSTLIVOSŤ
TECHNICKÉ ÚDAJE
ABECEDNÝ 
REGISTER
PALUBNÁ DOSKA 
A OVLÁDACIE PRVKY
7
PALUBNÁ DOSKA
obr. 1
1.Bočné

Page 10 of 275

Alfa Romeo 159 2008 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) PALUBNÁ DOSKA 
A OVLÁDACIE
PRVKY
8
BEZPEČNOSŤ
ŠTARTOVANIE 
A JAZDA
KONTROLKY 
A HLÁSENIA
V NÚDZI
ÚDRŽBA
A STAROSTLIVOSŤ
TECHNICKÉ ÚDAJE
ABECEDNÝ 
REGISTER
PALUBNÁ DOSKA 
A OVLÁDACIE PR
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 280 next >