OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26152/w960_26152-0.png OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1299Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania používa
extrémne vysoké napätie.
Nedotýkajte sa ho.
Kapota motora
Otvorenie
Potiahnite odisťovaciu páku a vráťte
ju do pôvod

Page 132 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 130Starostlivosť o vozidlo
Zasuňte mierku k dorazu na rukoväti
a otočte ju o polovicu otáčky.
Ak hladina motorového oleja klesla ku značke MIN, doplňte motorový olej.
Odporúčame použitie

Page 133 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo131
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť hladina chladiacej
kvapaliny medzi značkou MIN a
MAX . Ak je hladina nízka, vykonajte
doplnenie.9 Varovanie
Pred otvoren

Page 134 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 132Starostlivosť o vozidloBrzdy
Škripľavý zvuk alebo rozsvietenie
kontrolky opotrebovania brzdových
doštičiek F signalizuje, že brzdové
obloženie dosiahlo svoju minimálnu
hrúbku.
V jazde

Page 135 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo133
Výmena akumulátoraPoznámky
Akékoľvek nedodržanie podmienok
uvedených v tomto odseku môže
zapríčiniť dočasnú deaktiváciu
systému stop-štart.
Na vozidlách s

Page 136 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 134Starostlivosť o vozidlo
Lišta stierača na zadných
výklopných dverách
Zdvihnite rameno stierača, stlačte
príchytku a odpojte lištu stierača.
Nasaďte lištu stierača do ramena
stierača

Page 137 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo135
3. Odmontujte drôtenú sponu avytiahnite žiarovku z reflektora.
4. Vložte novú žiarovku do reflektora
tak, aby bol pozičný jazýček na
žiarovke zarovnaný so záre

Page 138 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 136Starostlivosť o vozidlo
2. Vyberte držiak žiarovkyobrysového svetla z reflektora jej
otočením proti smeru hodinových
ručičiek.
3. Vyberte žiarovku z objímky a vymeňte žiarovku.
4. Zasu

Page 139 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo137
4. Odskrutkujte štyri pridržiavacieskrutky pomocou skrutkovača.
Otočte držiak žiarovky cúvacieho
svetla proti smeru hodinových
ručičiek a vymeňte žiarovku.
5. O

Page 140 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 138Starostlivosť o vozidloOsvetlenie evidenčného
čísla
Dvere batožinového priestoru
1. Zasuňte skrutkovač ako ukazujú šípky, zatlačte do boku a uvoľnite
teleso žiarovky.
2. Otáčaním