OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26156/w960_26156-0.png OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda119Pri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy.Výstraha
Neodporúčame počas jazdy držať ruku na voliacej páke.
Keď sa odporúča zmena
prevodov

Page 122 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 120JazdaVoliaca páka
Páka voliča musí byť vždy vedená v
správnom smere až na doraz.
Po výbere A/M, + alebo - a uvoľnení
páky voliča sa páka automaticky vráti
do strednej polohy.
N:n

Page 123 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda121Zastavenie vozidlaV automatickom alebo manuálnom
režime sa zaradí prvý prevodový
stupeň a spojka sa uvoľní, keď je
vozidlo zastavené. V R zostáva
spiatočka zaradená.
Keď vozidlo

Page 124 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 122JazdaKeď sa odporúča zmena
prevodového stupňa z dôvodu úspory
paliva, rozsvieti sa kontrolka [ alebo
Ò v informačnom centre vodiča
(DIC) 3 83.
Elektronické jazdné programy
Režim Eco

Page 125 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda123Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k výpadku funkcie jedného
z týchto okruhov, je možné vozidlo
brzdiť pomocou druhého brzdového
okru

Page 126 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 124Jazda9Varovanie
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
možno najpevnejšie.
Ak chcete parkovaciu br

Page 127 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda125Podvozkové systémy
Systém regulácie preklzu Protipreklzový regulátor (ASR) jesúčasťou systému elektronického
riadenia stability (ESC).
ASR zlepšuje jazdnú stabilitu v
prípade pot

Page 128 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 126Jazdatyp povrchu vozovky alebo priľnavosťpneumatík. Bráni tiež pretáčaniu
poháňaných kolies.
Akonáhle začne vozidlo prechádzať
do šmyku (nedotáčavosť/
pretáčavosť vozidla), vý

Page 129 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda127
Nepoužívajte tempomat pre
udržiavanie konštantnej rýchlosti,
keď to nie je rozumné.
Kontrolka m 3 88.
Zapnutie Otočte koniec páčky do polohy ON;
kontrolka m sa rozsvieti na
prí

Page 130 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 128JazdaVypnutieKoniec páčky dajte do polohy OFF:
kontrolka m zhasne. Nastavená
rýchlosť sa vymaže. Vypnutím
zapaľovania sa vymaže aj uložená
rýchlosť.
Parkovací asistent
Parkovací as