OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO D 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26161/w960_26161-0.png OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky39Vyklopenie predného sedadla
spolujazdca
Ak chcete sedadlo vrátiť do
vzpriamenej polohy, potiahnite
úchytku v spodnej časti operadla a
zároveň ťahajte operadlo do
ko

Page 42 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 40Sedadlá, zádržné prvkyZadné sedadláSedadlá druhého radu9 Varovanie
Keď nastavujete alebo sklápate
zadné sedadlá alebo operadlá,
držte ruky a nohy mimo pohyblivej oblasti.
Sedadlá nikd

Page 43 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky41
3. Sklopte zostavu sedadla úplnedopredu.
Poznámky
Štítok s postupom sklápania
sedadla sa môže nachádzať na vonkajšom okraji spodnej časti
sedadla.
9 Varovanie
P

Page 44 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 42Sedadlá, zádržné prvkyV závislosti od verzie možno
batožinový priestor zväčšiť
vyklopením sedadiel tretieho radu.
Sklápanie sedadiel ● Stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá a
zatlač

Page 45 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky432. Odpojte ohybné lanko a spustitezostavu sedadla na podlahu,
pričom dbajte na do, aby bola
zadná podpera umiestnená v
kotviacom bode a bezpečne
zaistená na mieste.
3

Page 46 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 44Sedadlá, zádržné prvkyMontáž sedadiel
1. Pripojte predné podpery zostavysedadla k predným kotviacim
bodom.
2. Spustite zadnú časť zostavy sedadla na podlahu, pričom
dbajte na do, aby bol

Page 47 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45Bezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu. Detský záchytný
systém 3 54.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
h

Page 48 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyVytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a vložte
sponu do zámku pásu.
Počas jazdy pravidelne napínajte
panvový pás tým, že zatiahnete za

Page 49 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Odisťovanie
Ak chcete pás odistiť, stlačte červenétlačidlo na zámku pásu.
Bezpečnostný pás sa automaticky
navinie.
Bezpečnostné pásy na zadných
sedadlách
B

Page 50 of 209

OPEL COMBO D 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvky9Varovanie
Pri nesprávnej manipulácii so
systémami airbagov môže dôjsť k
náhlej aktivácii airbagov.
Poznámky
Riadiaca elektronika predpínačov
bezpečnostných p