OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26199/w960_26199-0.png OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Systém vypnite, ak sú jeho hlásenia
chybné z dôvodu zvyškov asfaltu,
tieňov, prasklín na vozovke,
dočasných alebo stavebných
označení pruhov alebo iných
nedokonalostí na vozovke

Page 162 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaAk trajektória vozidla indikuje určitú
úroveň únavy alebo nepozornosti
vodiča, systém aktivuje prvú úroveň
výstrahy. Vodiča upozorní hlásenie a
zvukový signál.
Po prvých troc

Page 163 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161Výstraha
Nepoužívajte palivo alebo aditíva,
ktoré obsahujú kovové zmesi,
napr. aditíva na báze mangánu.
Môže to spôsobiť poškodenie
motora.
Výstraha
Používanie paliva s niž

Page 164 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaVýstraha
Používanie akéhokoľvek inéhotypu (bio) paliva (rastlinné alebo
živočíšne oleje, čisté alebo
zriedené domáce palivo atď.) je
prísne zakázané (riziko
poškodenia moto

Page 165 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163Tankovanie benzínu a nafty
Uzáver otvoríte tak, že ním pomaly
otočíte proti smeru hodinových
ručičiek.
Uzáver plniaceho otvoru paliva
môžete umiestniť na háčik na
dvierkach pal

Page 166 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazdatyč s guľovou hlavou. Vždy noste
ťažnú guľovú hlavu vo vozidle, aby
ste ju mali v prípade potreby k
dispozícii.
Chovanie sa vozidla zajazdy, rady pre jazdu sprívesom
Pred pripojení

Page 167 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165žiadnom prípade nesmie byť
vertikálne zaťaženie na guli nižšie
než 25 kg.
Zaťaženie zadnej nápravy Pri pripojení prívesu a plnom
zaťažení ťahajúceho vozidla môže
byť povo

Page 168 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 166Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............167
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 167
Skladovanie vozidla ......

Page 169 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo167Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 170 of 237

OPEL CORSA F 2020  Používateľská príručka (in Slovak) 168Starostlivosť o vozidlo● Skontrolujte hladinu motorovéhooleja.
● Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte evidenčné číslo.
Recyklácia vozidla po uplynut