OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26199/w960_26199-0.png OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky69Systém dobíjania
S svieti červeno.
Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Ak sa rozsvieti počas chodu
motora
Zastavte, vy

Page 72 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 70Prístroje a ovládacie prvkyBrzdová a spojkovákvapalina
h svieti červeno.
Nízka hladina brzdovej a spojkovej
kvapaliny.9 Varovanie
Zastavte. Nepokračujte v jazde.
Obráťte sa na servis.
Brzd

Page 73 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky71sústava vozidla je aj naďalej funkčná,
ale bez možnosti regulácie systémom ABS.
Systém ABS 3 118.
Radenie rýchlostí
Keď sa odporúča preradenie na vyšší

Page 74 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 72Prístroje a ovládacie prvkyŠtartovanie motora 3 104.
Výfukový filter t Svieti žlto.
Výfukový filter si vyžaduje vyčistenie.
Pokračujte v jazde, kým kontrolka
nezhasne.
Svieti dočasne S

Page 75 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky739Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu. Posilňovač bŕzd bude
fungovať aj pri aktivovanej funkcii
Autost

Page 76 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 74Prístroje a ovládacie prvkyStierače a ostrekovač čelného skla3 56.
Aktívne núdzové brzdenie m svieti alebo bliká žlto.
Svieti
Systém bol deaktivovaný alebo bola
zistená chyba.
Okrem

Page 77 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky75
Otáčaním nastavovacieho kolieska
vyberte stránku v ponuke informácií o
počítadle kilometrov/spotrebe paliva.
Stlačením SET / CLR potvrďte výber
alebo vynu

Page 78 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 76Prístroje a ovládacie prvkyStránka denného počítadla
kilometrov 2:
Priemerná rýchlosť
Zobrazenie priemernej rýchlosti.
Meranie môže byť kedykoľvek
vynulované.
Priemerná spotreba pali

Page 79 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky77Dotykom na : vyberte systémové
nastavenia (jednotky, jazyk, čas a
dátum).
Dotykom na _ vyberte nastavenia
vozidla alebo funkcie riadenia.
Požadovanú funkciu alebo

Page 80 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 78Prístroje a ovládacie prvkySprávy vozidla
Správy sa zobrazujú v informačnom
centre vodiča, v niektorých prípadoch aj spolu s výstražným signálom.
Stlačte SET / CLR , aby ste potvrdili