OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian)

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26948/w960_26948-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian)

Page 41 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori39Automatsko smanjivanjezaslepljivanja
Zaslepljivanje od vozila koja dolaze
sa zadnje strane se automatski
smanjuje prilikom noćne vožnje.
Prozori
Vetrobran Nalepnice na ve

Page 42 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 40Ključevi, vrata i prozori
Rukovati prekidačem za izabrani
prozor, tako da se pritiskom otvara a
povlačenjem zatvara prozor.
Laganim pritiskom ili povlačenjem do prvog zadržavanja: prozori se di

Page 43 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori41
Za zatvaranje prozora pritisnuti i
držati pritisnuto e.
Otpustiti dugme za prekid pomeranja
prozora.
Ako su prozori potpuno zatvoreni,
lampice upozorenja dva puta će
tr

Page 44 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 42Ključevi, vrata i prozoriVozila sa elektronski upravljanim
klima sistemom
Grejanje vetrobrana
Pušta se u rad pritiskom na ,. LED
lampica na dugmetu se pali.
Grejanje radi kad je motor u pogonu i

Page 45 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori43Za redukciju sunčeve svetlosti u
drugom redu sedišta, povući roletnu
za ručku prema gore i zakačiti je za
vrh na okviru vrata.Krov
Staklena ploča
Zasenčenje od sunca

Page 46 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 44Ključevi, vrata i prozori1. Okrenuti ključ u kontakt bravi upoložaj 1.
2. Dvaput lagano pritisnuti N do
prvog zapora sa zadnje strane,
zasenčenje od sunca se donekle
otvara.
3. Odmah dvaput la

Page 47 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Sedišta, sistemi zaštite45Sedišta, sistemi
zaštiteNasloni za glavu .......................... 45
Prednja sedišta ............................ 46
Položaj sedišta .......................... 46
Ru

Page 48 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 46Sedišta, sistemi zaštitePodešavanjeNasloni za glavu na prednjim
sedištima
Podešavanje po visini
Potegnuti naslon za glavu prema
gore ili pritisnuti bravicu za
odbravljivanje i potisnuti naslon

Page 49 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Sedišta, sistemi zaštite47
● Sedite sa zadnjicom što jemoguće bliže naslonu sedišta.
Podesiti udaljenost između
sedišta i pedala tako da su vam
noge blago savijene prilikom
pritiskanja pedal

Page 50 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 48Sedišta, sistemi zaštitePovući ručicu, klizno pomeriti sedište,otpustiti ručicu. Pokušati sa
pomeranjem sedišta napred i nazad
da bi se proverilo da li je sedište
zabravljeno na mestu.
Nagi