OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian)

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian) GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26948/w960_26948-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Uputstvo za upotrebu (in Serbian)

Page 31 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori29Električne brave za bezbednost
dece
Daljinski upravljati sistemom kako bi
se sprečilo otvaranje zadnjih vrata
putem unutrašnjih kvaka vrata i
korišćenjem zadnjih elekt

Page 32 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 30Ključevi, vrata i prozoriZatvaranje
Upotrebiti unutrašnju ručicu.
Ne pritiskati prekidač osetljiv na dodir
u toku zatvaranja, jer će to ponovo
otključati vrata prtljažnika.
Sistem centralnog

Page 33 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori31Duže pritisnuti P za otvaranje ili
zatvaranje vrata prtljažnika.
Bezručno rukovanje pomoću senzora
pokreta ispod zadnjeg branika
Za otvaranje ili zatvaranje vrata
prtlj

Page 34 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 32Ključevi, vrata i prozori
Za zatvaranje, pritiskati T u
otvorenim vratima prtljažnika sve dok se vrata prtljažnika ne pokrenu.
Zaustavljanje ili promena pravca
kretanja
Odmah zaustaviti kretanje

Page 35 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori33vrata prtljažnika će se otvoriti, sve do
sledećeg aktiviranja ili ručnog
zatvaranja.
Sigurnosna funkcija je nagoveštena
zvukom upozorenja.
Ukloniti sve prepreke pre po

Page 36 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 34Ključevi, vrata i prozoriNapomena
Pri niskim spoljašnjim
temperaturama, vrata prtljažnika
možda neće moći automatski da se otvore do kraja. U ovom slučaju,
ručno podignite vrata prtljažnika

Page 37 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori35● naginjanje vozila, npr. prilikompodizanja
● kontakt
Aktiviranje
Sva vrata moraju biti zatvorena, a
elektronski ključ ne sme ostati u
vozilu. U suprotnom se sistem ne

Page 38 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 36Ključevi, vrata i prozori3. Zatvoriti vrata.
4. Aktiviranje alarmnog sistema zaštite od krađe.
Poruka o stanju se prikazuje na
informacionom centru vozača.
ObaveštavanjeLED lampica u dugmetu za

Page 39 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) Ključevi, vrata i prozori37ImobilajzerSistem je deo kontakt brave i
proverava da li je moguće startovanje
vozila sa dotičnim ključem koji se
koristi.
Imobilajzer se uključuje automatski
nakon va

Page 40 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.75  Uputstvo za upotrebu (in Serbian) 38Ključevi, vrata i prozoriElektrično sklapanje
Povući dugme za retrovizor unazad.
Oba spoljašnja retrovizora će se
sklopiti.
Ponovo povući dugme za retrovizor
unazad za vraćanje oba spoljašnj