OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26210/w960_26210-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 261 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi259Zdvihák

Page 262 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 260Informácie o zákazníkoviPreklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Zdvihák
Typ/číslo diel

Page 263 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi261granted, provided that the above
copyright notice and this permission
notice appear in all copies.
The software is provided "as is",
without warranty of any kind,

Page 264 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 262Informácie o zákazníkovi3. Altered versions--including, butnot limited to, ports to new
operating systems, existing ports
with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library
ve

Page 265 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi263Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Gr

Page 266 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 264Informácie o zákazníkoviAktualizácia softvéru
Informačný systém dokáže preberať
a inštalovať vybrané aktualizácie
softvéru prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
Poznámky
Dost

Page 267 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi265Google Inc.
Android™ a Google Play™ Store sú
ochranné známky spoločnosti
Google Inc.Stitcher Inc.
Stitcher™ je ochranná známka
spoločnosti Stitcher, Inc.Verb

Page 268 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 266Informácie o zákazníkoviodstránení poruchy sa údaje vymažú
z modulu, ktorý ukladá údaje o chybe,
alebo sa neustále prepisujú.
Pri používaní vozidla sa môžu
vyskytnúť situácie,

Page 269 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi267

Page 270 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 268RegisterAAdaptívny tempomat ..........102, 168
AdBlue ................................ 100, 149
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ............97
Aktívne núdzové brzdenie ..........