OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209● Bliká nazeleno: nabíjanievysokonapäťového akumulátora
● Svieti načerveno: porucha nabíjania
● Svieti namodro: je aktívne programovateľné nabíjanie
Programovateľné nabíja

Page 212 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 210Jazda● Počas nabíjania kontrolujteelektrickú zásuvku/ zástrčku a ak
je elektrická zásuvka/zástrčka
horúca, prerušte ich používanie.
Potom požiadajte
kvalifikovaného elektrikára o

Page 213 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211Indikátory stavu nabíjacieho
kábla
Po pripojení nabíjacieho káblavykoná kábel rýchly
samodiagnostický test a nachvíľu sa
rozsvietia všetky indikátory stavu. Skontrolujte stav:

Page 214 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 212JazdaPalivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európsky štandard
EN 228 alebo E DIN 51626-1 alebo
ekvivalentný.
Motor dokáže spaľovať palivo

Page 215 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213
Parafínové naftové palivo, ktoré spĺňanormu EN15940, zmiešané s
biopalivom, ktoré spĺňa normu
EN14214 (s obsahom najviac 7 %
metylester mastných kyselín).
Vo vozidlách s naftov

Page 216 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 214Jazda9Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v se

Page 217 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215
Uzáver plniaceho otvoru paliva
môžete umiestniť na háčik na
dvierkach palivovej nádrže.
Vložte dýzu do plniaceho hrdla v
priamej polohe a jemným zatlačením
ju zasuňte.
Pre dopln

Page 218 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 216JazdaMontážou ťažného zariadenia sa
môže zakryť otvor ťažného oka. V
takomto prípade použite na vlečenie
tyč s guľovou hlavou. Vždy noste
ťažnú guľovú hlavu vo vozidle, aby
st

Page 219 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217Vždy sa zamerajte na maximálne
zvislé zaťaženie guľovej hlavy, najmä
v prípade ťažkého prívesu. V
žiadnom prípade nesmie byť
vertikálne zaťaženie na guli nižšie
než 25 kg.

Page 220 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 218Jazda
● Odstráňte kryt zo zámkuotočného gombíka a skontrolujte,
či je otočný gombík zamknutý. Ak
otočným gombíkom nie je možné
otočiť, je zamknutý.
Inak je nutné tyč s guľov