OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Radenie rýchlostíR alebo S s číslom nasledujúceho
vyššieho alebo nižšieho prevodového
stupňa je indikované vtedy, keď sa
odporúča zaradiť vyšší ale

Page 112 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvky
Bliká
Systém aktívne pracuje. Môže byť
znížený výstupný výkon motora a
vozidlo môže byť v malej miere
automaticky brzdené.
Elektronický stabilizačný

Page 113 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111
3. Čo najskôr bezpečne opustiteprúd vozidiel, aby ste nebránili ich
pohybu.
4. Vypnite zapaľovanie.9 Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a r

Page 114 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvky
Bliká
Došlo k prechodu systému na
symetrické stretávacie svetlá.
Kontrolka f bliká približne 4 sekundy
po zapnutí zapaľovania ako
pripomienka symetrických

Page 115 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113Otvorené dvereh svieti červeno.
Dvere alebo dvere batožinového
priestoru sú otvorené.Informačný displej
Informačné centrum
vodiča
Informačné centrum vodi

Page 116 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvky
Niektoré zo zobrazených funkcií sa
môžu líšiť v prípade stojaceho a
idúceho vozidla, niektoré sú aktívne
iba ak sa s vozidlom jazdí.
Prispôsobenie vozid

Page 117 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115
Prispôsobenie vozidla 3 125.
Nastavenia uložené v pamäti 3 24.
Výber ponúk a funkcií
Menu a funkcie sa dajú zvoliť
prostredníctvom tlačidiel
nachádzajúci

Page 118 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvky
■ Zostávajúca životnosť oleja
■ Tlak v pneumatikách
■ Hladina paliva Hladina LPG
■ Timer
■ Spotrebované palivo
■ Asistent dopravných značiek
■ Vz

Page 119 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky117
Digitálna rýchlosť
Digitálne zobrazenie okamžitej
spotreby.
Dojazd
Dojazd sa vypočíta z hodnôt
množstva paliva v nádrži a okamžitej
spotreby. Na displeji s

Page 120 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 118Prístroje a ovládacie prvky
Napätie akumulátora
Zobrazuje napätie akumulátora
vozidla.
Hlavné spotrebiče
V zostupnom poradí sa zobrazuje
zoznam jazdcov s najlepšou
spotrebou, ktorí sú a