OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 251 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo249
Č.Obvod56Ostrekovač čelného okna57–58–59Ohrev motorovej nafty, systém
riadenia emisií60Ohrievanie zrkadiel61Ohrievanie zrkadiel62–63Snímač zadného okna64Adap

Page 252 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 250Starostlivosť o vozidlo
Č.Obvod1Informačný systém, informačný
displej2Riadiaca jednotka karosérie3Riadiaca jednotka karosérie4Informačný systém, informačný
displej5Informačný systé

Page 253 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo251
Poistková skrinka je na ľavej strane
za krytom v batožinovom priestore.
Odstráňte kryt.Č.Obvod1Centrálne zamykanie, elektricky
ovládané dvere batožinového
priest

Page 254 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 252Starostlivosť o vozidlo
Č.Obvod28–29Modul prívesu, prepravná
poistka30Detektor bočných prekážok31–32–33–34Strešné okno35–36–37–Náradie vozidla
Náradie
Vozidlá so súpravo

Page 255 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo253Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a ráfikov
Hrany prechádzajte pomaly a, ak je
to možné, kolmo. Prejazd ostrých
hrán môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a ráf

Page 256 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 254Starostlivosť o vozidlo
uvedené pôvodne dodané
pneumatiky a príslušné hodnoty tlaku pneumatík.
Údaje o tlaku vzduchu v
pneumatikách platia pre studené
pneumatiky. Platí pre letné i zim

Page 257 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo255
Všetky štyri kolesá musia byť
opatrené snímačom tlaku, a
pneumatiky musia mať predpísaný
tlak.
Zvoľte stránku Monitorovanie tlaku v
pneumatikách v menu Info

Page 258 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 256Starostlivosť o vozidlo
Stav zaťaženia vozidlaNastavte tlak vzduchu v
pneumatikách podľa zaťaženia v
súlade s informačným štítkom
pneumatík alebo tabuľky tlakov
pneumatiky 3 305 a z

Page 259 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo257
Ak je opotrebovanie vpredu väčšie
než vzadu, pravidelne meňte predné
kolesá za zadné. Uistite sa, že smer
rotácie kolies zostáva nezmenený.
Pneumatiky starnú d

Page 260 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 258Starostlivosť o vozidlo9Varovanie
Poškodená pneumatika môže
kedykoľvek prasknúť.
5-dverový hatchback, 4-dverový
sedan, Sports tourer
Snehové reťaze sa smú používať len
na pneumatiky