OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 261 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo259
3. Vyberte elektrický kábel avzduchovú hadicu z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.
4. Naskrutkujte vzduchovú hadicu kompresora na prípojku na
nádobk

Page 262 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 260Starostlivosť o vozidlo
12. Všetka tesniaca hmota sanapumpuje do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by mal byť dosiahnutý počas
10 minút. Tlak vzduch

Page 263 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo261
Ak tlak poklesol pod 1,3 barov,
vozidlo nemôžete ďalej používať.
Vyhľadajte pomoc v servise.
18. Súpravu na opravu pneumatík uložte do batožinového priestoru.
P

Page 264 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 262Starostlivosť o vozidlo
1. Uvoľnite kryty matíc koliespomocou skrutkovača a
demontujte. Stiahnite ozdobný
kryt kolesa pomocou háku.
Náradie vozidla 3 252.
Ráfiky zo zliatiny: Uvoľnite kry

Page 265 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo263
5. Zdvihák nastavte na požadovanúvýšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím bodom tak, aby
nedošlo ku skĺznutiu zdviháka.
Nasaďte kľúč kolies a pri správne
vy

Page 266 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 264Starostlivosť o vozidlo
Poloha predného ramena dvíhacej
platformy na podvozku.
Rezervné koleso
Niektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
namiesto rezervného kolesa.
Rezer

Page 267 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo265
■ Vyberte skrinku s náradím zpriestoru na rezervné koleso.
■ Nasaďte šesťhranný nadstavec z kľúča na kolesá a skontrolujte, že
správne zapadol na skrutke.

Page 268 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 266Starostlivosť o vozidlo
Vždy inštalujte len jedno núdzové
rezervné koleso. Pri jazde
neprekračujte rýchlosť 80 km/h.
Zatáčky prechádzajte pomaly.
Nepoužívajte ho dlhšiu dobu.
Ak poč

Page 269 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo267
■ Vypnite všetky nepotrebnéelektrické spotrebiče.
■ Pri núdzovom štartovaní sa nenakláňajte nad akumulátor
vozidla.
■ Svorky jedného pomocného kábla sa n

Page 270 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 268Starostlivosť o vozidlo
4. Zapnite elektrické spotrebiče(napr. svetlo, vyhrievanie
zadného okna) vozidla, ktoré je
núdzovo štartované.
5. Pri odpájaní káblov postupujte v opačnom porad