OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26235/w960_26235-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha21
Položte dva prsty na dotykovú plochua súčasne ich posuňte doľava, aby
ste sa presunuli na nasledujúcu
stránku alebo doprava, aby ste sa
presunuli na predchádzajúcu strá

Page 22 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Základná obsluha
Poznámky
Ak sa zobrazí požiadavka na
potvrdenie funkcie alebo správy na
informačnom centre vodiča
stlačením tlačidla SEL (výber),
stlačte 9.
Systém rozpoznávania re

Page 23 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha23
Ťuknite a podržte prst niekoľko
sekúnd na ikone aplikácie.
Obrazovka sa zmení, keď vstúpite do režimu úprav:
■ Rámčeky sú zobrazené okolo všetkých ikon aplikáci

Page 24 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Základná obsluha
Posuňte ikonu želanej aplikácie do
priečinka aplikácií. Ikona domovskej obrazovky sa zmení na malú ikonu vpriečinku aplikácií.
Ikonu uvoľnite, aby ste ju umiestnili v

Page 25 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha25
V prípade ignorovania bude väčšina
správ zrušená automaticky po
uplynutí určitého času. Upozornenia,
ktoré sa nezrušia automaticky,
zostanú na obrazovke, pokým
nebu

Page 26 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Základná obsluha
Hneď po zadaní jedného znaku
(písmeno alebo číslo), sa funkcia
automatického dokončovania
aktivuje. Každý ďalší zadaný znak sa
vezme do úvahy pri procese hľadania

Page 27 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha27
Ak už je zobrazená ponuka
klávesnice, vyberte s.
Zadávanie znakov
Nakreslite želaný znak (číslicu alebo
veľké písmeno) na dotykovej ploche.
Objaví sa v políčku rozp

Page 28 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Základná obsluha
Vymazať ― Posuňte prst sprava
doľava:
Ponuka nastavení
Ťuknutím na t zobrazte ponuku
nastavení rozpoznávania znakov.
V tomto menu môžete definovať
rýchlosť procesu

Page 29 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha29
Zobrazovanie obľúbenýchZoznam obľúbených položiek je
prístupný zo všetkých menu.
Ak chcete zobraziť jeden riadok
obľúbených položiek, keď sa v
spodnej časti obra

Page 30 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Základná obsluha
Posúvanie po stránkach s
obľúbenými položkami
Stránka s obľúbenými položkami je
viditeľná v jednom riadku alebo v
troch riadkoch. Na posúvanie po
stránkach s obľú