OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo279Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
5-dverový hatchbac

Page 282 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 280Starostlivosť o vozidlo
Ak používate autoumyváreň,
dodržujte vždy pokyny výrobcu
autoumyvárne. Stierač čelného okna
a stierač zadného okna musíte
vypnúť. Odmontujte anténu a
vonka

Page 283 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo281
odstráňte aj zvyšky nečistôt, ako
napríklad vosk, zvyšky po hmyze a podobné nečistoty.
Ľad, znečistenie a neustále stieranie
suchých okien spôsobí poškodeni

Page 284 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 282Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o interiér
Interiér a čalúnenie Interiér vozidla, vrátane prístrojovej
dosky a obloženia, čistite len suchou tkaninou alebo čistiacim
prostriedkom n

Page 285 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba283Servis a údržbaVšeobecné informácie...............283
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti ..................................... 284Všeobecné informácie
Servisné i

Page 286 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 284Servis a údržba
PotvrdeniaPotvrdenia o vykonaní servisu sa
zaznamenáva do servisnej a záručnej
knižky. Vyplní sa dátum a počet
odjazdených kilometrov spolu s
razítkom a podpisom servisn

Page 287 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba285
prevádzkových podmienok môžu
spôsobiť dlhodobé poškodenie
motora.
Zvoľte si vhodný motorový olej na
základe jeho kvality a minimálnej
teploty okolia 3 288.
Prísady

Page 288 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 286Technické údajeTechnické údajeIdetifikácia vozidla ...................... 286
Údaje o vozidle .......................... 288Idetifikácia vozidla
Identifikačné číslo vozidla
Identifikačn

Page 289 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje287
Informácie na identifikačnom štítku:
1=výrobca2=číslo typu schválenia3=identifikačné číslo vozidla4=celková povolená hmotnosť
vozidla v kg5=celková povolená hmotn

Page 290 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 288Technické údajeÚdaje o vozidleOdporúčané kvapaliny a maziváEurópsky servisný plán
Požadovaná kvalita motorového olejaVšetky európske krajiny
(okrem Bieloruska, Moldavska, Ruska, Ture