OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49Kúrenie
Nastavte vyhrievanie na požadované
nastavenie stlačením tlačidla ß pre
príslušné sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolka v tlačidle signalizuje
nastaveni

Page 52 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyMasáž
Stlačením c zapnete funkciu masáže
chrbta.
Funkciu vypnete opätovným
stlačením c.
Po desiatich minútach sa funkcia
masáže automaticky vypne.
Zadné seda

Page 53 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Bezpečnostné pásy
Pásy sa počas prudkého zrýchlenia
alebo spomalenia vozidla zablokujú a
udržia cestujúcich v sedacej polohe. Značne sa tým zníži riziko zrane

Page 54 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkyAktivované predpínače
bezpečnostných pásov sa musia vymeniť v servise. Predpínače
bezpečnostných pásov sa môžu
aktivovať iba raz.
Poznámky
Neupevňujte ani

Page 55 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Odopnutie
Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.
Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku

Page 56 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyKaždý airbag sa naplní len raz.Aktivované airbagy nechajte
vymeniť v odbornom servise. Je
možné, že okrem toho bude treba
vymeniť aj volant, palubnú dosku,
časti

Page 57 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KO

Page 58 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvkyJASTUKOM ispred sedišta zato štoDETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено н

Page 59 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Predné airbagy sa naplnia v prípade
čelného nárazu určitej sily. Musí byť
zapnuté zapaľovanie.
Nafúknuté airbagy tlmia náraz a
značne znížia riziko zranenia

Page 60 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkySystém hlavových airbagov
Systém hlavových airbagov sa skladá z airbagu v ráme strechy na každej
strane. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG na strešných stĺpikoch.