OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda229
Mŕtve uhly sú znázornené
vyšrafovanými oblasťami na
obrázkoch. Tmavé oblasti znázorňujú
pohľady, ktoré zobrazuje systém
panoramatického výhľadu.
Obmedzenia systémuVýstraha

Page 232 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 230JazdaAktiváciaSpätná kamera sa zapína
automaticky, keď zaradíte spiatočku.
Funkcia
Kamera je namontovaná medzi
svetlami evidenčného čísla.
Oblasť zobrazená kamerou je
obmedzená. Vzdi

Page 233 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda231VypnutieKamera sa vypne pri prekročení
určitej rýchlosti jazdy vpred alebo ak
nezaradíte spiatočku po dobu
približne 10 sekúnd.
Deaktivácia vodiacich čiar a
výstražných symbolov
7

Page 234 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 232Jazda
Radarové snímače vzdialenosti sa
nachádzajú v zadnom nárazníku.
9 Varovanie
Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce za vozidlom
nenahrádza oči vodiča.
Upozorňujeme, že objekty, kt

Page 235 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda233Obmedzenia systémuSystém nemusí fungovať správne,
keď:
● Ľad, sneh, blato, nálepky, magnety, kovové doštičky alebo
čokoľvek iné zakrýva snímače.
● Pri jazde v prudkom daž

Page 236 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 234JazdaZnačky s obmedzením rýchlosti a
značky zákazu predbiehania sa
zobrazujú na informačnom centre
vodiča, až kým sa nedetekuje ďalšia
značka s obmedzením rýchlosti alebo koniec obme

Page 237 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda235Na displeji strednej alebo vyššej
úrovne vyberte ponuku Info pomocou
tlačidiel na volante na pravej strane a stlačením å alebo ä vyberte stránku
asistenta dopravných značiek 3 11

Page 238 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 236Jazda
Upozornenia aktivujete nastavením
J , deaktivujete ich nastavením I
pomocou tlačidla 9.
Vyskakovacie upozornenia sú
zobrazené približne osem sekúnd v
informačnom centre vodiča.
Res

Page 239 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda237následok rozpoznanie novej značky,
aj keď na ceste neminiete žiadnu
značku.
Obmedzenia systému Asistent dopravných značiek nemusí
fungovať správne v nasledujúcich
prípadoch:
● R

Page 240 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 238JazdaZa neúmyselné vybočenie z pruhu sa
pokladá
● vybočenie bez použitia smerovky
● vybočenie pri použití smerovky opačného smeru, ako je smer
vybočenia z pruhu
● vybočenie bez b