OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199
Ak sa čas na prípadnú zrážku s
vozidlom vpredu príliš skráti a zrážka je nezvratná, v informačnom centre
vodiča sa zobrazí kontextový symbol
upozornenia na zrážku a vodičovi

Page 202 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 200Jazdačasovania varovania berte do úvahy
dopravné a poveternostné
podmienky.
Uvedomte si, že nastavenie citlivosti
časovania upozornenia sa zdieľa s
nastavením dodržiavania odstupu
adaptív

Page 203 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201V nasledujúcich prípadoch nemusí
varovanie pred čelnou zrážkou
detekovať vozidlo alebo sa môže
znížiť výkon snímača:
● počas jazdy na kľukatých alebo kopcovitých cestách

Page 204 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 202JazdaObmedzenia systémuV nasledujúcich prípadoch je
fungovanie snímača indikátora čelnej
vzdialenosti obmedzené:
● Počas jazdy na kľukatých cestách alebo svahoch.
● Počas jazdy v n

Page 205 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203AktiváciaPodmienkou je, že v ponuke
prispôsobenia vozidla nie sú
deaktivované funkcie Protikolízny
systém a Front pedestrian detection
(Detekcia chodcov pred vozidlom)
3 128.
Systém

Page 206 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazdajazdného pruhu systém potrebujeurčitý čas, aby detekoval ďalšie
predchádzajúce vozidlo.
Pri jazde je vždy potrebná úplná
pozornosť vodiča. Vodič musí byť
vždy pripravený po

Page 207 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205● pri detekcii vozidla priobmedzenej viditeľnosti
spôsobenej poveternostnými
podmienkami, napríklad v hmle,
daždi alebo snehu
● počas jazdy v noci
● keď počasie, napríklad hmla,

Page 208 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 206JazdaRozpoznávanie chodcov vpredu
Chodca vo vzdialenosti pribl. 40 m
indikuje kontrolka 7 na prístrojovom
paneli. Vo vozidlách s head-up
displejom sa na čelné sklo premietne 7 .
Upozorňovani

Page 209 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207pred objektmi tvaru alebo veľkosti
podobnej chodcom vrátane
tieňov. Toto je bežná činnosť a
vozidlo nepotrebuje opravu. Ak
chcete zrušiť funkciu
automatického brzdenia, prudko stlač

Page 210 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 208Jazda
Systém má vždy štyri ultrazvukové
parkovacie snímače v zadnom a v
prednom nárazníku.
Aktivácia
Systém sa automaticky aktivuje pri
rýchlostiach do 11 km/h.Svietiaca kontrolka LED n