OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo269Displej základnej úrovne: Ak sa tlak v
niektorej z pneumatík výrazne zníži,
hodnota tlaku príslušnej pneumatiky
sa zobrazí obrátená.
Displej vyššej úrovne: Hod

Page 272 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 270Starostlivosť o vozidlovozidlách s automatickou
prevodovkou musí byť páka voliča v polohe P.
Zvoľte:
● Mierne pre komfortný tlak až do
3 ľudí.
● Eko pre ekologický tlak až do
3

Page 273 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo271Pneumatiky starnú dokonca i v
prípade, keď nie sú používané.
Odporúčame výmenu pneumatík
každých 6 rokov.
Výmena pneumatiky a rozmery kolesa
Ak sa nainštaluj

Page 274 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 272Starostlivosť o vozidloSnehové reťaze sa môžu používať
len s pneumatikami s rozmermi
215/60 R16, 215/55 R17,
225/55 R17 a 235/45 R18.
Núdzové rezervné koleso
Použitie snehových reťaz

Page 275 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo273
Vo vozidlách so systémom audio
reproduktorov je súprava na opravu
pneumatiky uložená spolu s náradím.
V ostatných verziách je súprava na
opravu pneumatiky uložen

Page 276 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 274Starostlivosť o vozidlo2.Typ 1: naskrutkujte vzduchovú
hadicu kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou a
nádobku s tesniacou hmotou
zasuňte do držiaka na
kompresore.
Typ 2: ods

Page 277 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2759. Tlakomer kompresora krátkoukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovania nádobky s
tesniacou hmotou (približne
30 sekúnd). Potom začne tlak
klesať.
10. Všetka tesniac

Page 278 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 276Starostlivosť o vozidlopneumatiky na voľný vývod
nádobky s tesniacou hmotou. To
bráni úniku tesniacej hmoty.
Typ 2: nádobku s tesniacou
hmotou nie je možné z
kompresora vybrať. Nádobku

Page 279 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo277Výmena kolesa
Vykonajte nasledujúce prípravy a
dodržujte nasledujúce pokyny:
● Zaparkujte vozidlo na rovine, na pevnom a nekĺzavom povrchu.Predné kolesá musia byť

Page 280 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 278Starostlivosť o vozidlopredpisov v danej krajine. V takom
prípade platí maximálna prípustná
rýchlosť, aj keď nie je uvedená na
štítku na rezervnom kolese.
Vždy inštalujte len jedno n