OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 21 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie21
9_ /  6 – Poruszanie się w
lewo/w prawo w
wyświetlanym tekście,
poruszanie się po
wyświetlanym ekranie ...........43Elementy sterujące na kolumnie
kierownicy – Typ B1 RADIO/

Page 22 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 22Wprowadzenie
Elementy sterujące na kolumnie
kierownicy – Typ C1 SOURCE/AUDIO –
Zmiana źródła dźwięku .........23
2 78 ........................................ 81
Odebranie/zakończenie
po

Page 23 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie23Zabezpieczenie przed
kradzieżą System został wyposażony w
elektroniczny układ
przeciwkradzieżowy. Dzięki niemu
system audio-nawigacyjny działa
wyłącznie w samochodzie, w który

Page 24 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 24Wprowadzenie
Wprowadzanie danych odbywa się zapomocą:
■ centralnego modułu sterującego na
desce rozdzielczej 3 7, lub
■ elementów sterujących na kolumnie kierownicy 3 7
■ systemu rozpo

Page 25 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie25
Wyłączanie wyciszenia
Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie
krótko nacisnąć (lub obrócić)
pokrętło  X.
CD35 BT: Ponownie nacisnąć
pokrętło regulacji głośności.
Można te

Page 26 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 26Wprowadzenie
wyświetleniu monitu potwierdzić
zmiany przez ponowne naciśnięcie
pokrętła OK.
CD30 BT – Ustawienia systemowe
Nacisnąć przycisk 0 i wybrać menu
Ustawienia systemowe .
Po zmi

Page 27 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie27
Szczegółowy opis funkcji
radioodbiornika 3 33.
Podłączanie zewnętrznych
odtwarzaczy audio
Aby zmienić źródło dźwięku na CD,
USB , AUX , Bluetooth lub iPod (jeśli to
ma z

Page 28 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 28Wprowadzenie
Szczegółowy opis funkcji systemu
głośnomówiącego 3 81.
Ustawienia barwy dźwięku R15 BT / CD15 BT – Ustawienia
barwy dźwięku
Korzystając z menu ustawień audio, można dost

Page 29 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie29
Uwaga
Jeśli nie zostaną wykonane żadne
czynności, menu ustawień audio
zostanie wyłączone automatycznie.
Dostosowywanie barwy dźwięku do
stylu muzyki
Wybrać menu Ustawienia
ak

Page 30 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 30Wprowadzenie
Obrócić pokrętło i wybrać opcję
Wyłącz tył , a następnie nacisnąć w
celu potwierdzenia wyboru.
Ustawianie wzmocnienia dźwięków o niskiej głośności
Wybrać menu Inne u