OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz41
Informacje tekstowe ze stacji
radiowych
Niektóre stacje FM przesyłają
informacje tekstowe dotyczące
nadawanego programu (np. tytuł
utworu).
Aby zobaczyć tego typu informacje, k

Page 42 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42Odtwarzacz CDOdtwarzacz CDInformacje ogólne........................42
Obsługa ....................................... 43Informacje ogólne
Odtwarzacz CD systemu
Infotainment umożliwia odtwarzanie

Page 43 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD43
■ W celu ochrony płyt CD przedzarysowaniem i zabrudzeniem po
wyjęciu z napędu należy je od razu
chować w ich koperty.
■ Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabr

Page 44 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44Odtwarzacz CD
Gdy odtwarzanie losowe jest aktywnena wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie MIX.
Uwaga
W przypadku płyty CD z plikami MP3
funkcja odtwarzania losowego
działa tylko o obrębie bież

Page 45 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD45
Wybieranie albumu lub utworu
Obrócić pokrętło, aby wybrać album lub utwór z listy.
Przechodzenie do następnego lub
poprzedniego utworu
Raz lub kilka razy krótko nacisnąć
przy

Page 46 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46Odtwarzacz CD
CD35 BT – Obsługa
odtwarzacza CD
Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Włączyć system Infotainment
(naciskając pokrętło m) i włożyć płytę
CD stroną z nadrukiem do góry w

Page 47 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD47
Wyjmowanie płyt CDNacisnąć przycisk d: Płyta CD
zostanie wysunięta ze szczeliny.
Jeśli po wysunięciu płyta CD nie
zostanie wyjęta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie p

Page 48 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48Wejście AUXWejście AUXInformacje ogólne........................48
Obsługa ....................................... 48Informacje ogólne
CD30 BT
Na wyposażeniu systemu znajduje
się gniazdo wejś

Page 49 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wejście AUX49Przestroga
Przed podłączeniem lub
odłączeniem urządzenia
zewnętrznego, np. przenośnego
odtwarzacza CD, należy wyłączyć odtwarzacz i system Infotainment
w celu uniknięcia prob

Page 50 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50Gniazdo USBGniazdo USBInformacje ogólne........................50
Odtwarzanie zapisanych plików
audio ............................................ 51Informacje ogólne
R15 BT / CD15 BT, R16 BT /
C