OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 51 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Gniazdo USB51
zastosowanie poniższe
ograniczenia:
Obsługiwane są wyłącznie pliki
MP3, WMA, ACC 1)
 i OGG 2)
. Pliki
WAV i pliki skompresowane nie są
odtwarzane.
Maksymalna głębokość struktur

Page 52 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 52Gniazdo USB
Domyślnie listy albumów są
posortowane alfabetycznie.
Gdy podłączone jest urządzenie
pamięci USB, wszystkie foldery są na
tym samym poziomie w strukturze
drzewa.
W zależności o

Page 53 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth53Odtwarzanie muzyki
przez łącze BluetoothInformacje ogólne ........................53
Obsługa ....................................... 53Informacje ogóln

Page 54 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 54Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth
umożliwiającej wykrycie go przez
inne urządzenia (patrz instrukcja
obsługi urządzenia).
■ Źródło sygnału audio musi być skojarzone i podłączo

Page 55 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth55
Uwaga
Gdy aktywne jest połączenie
Bluetooth, obsługa urządzenia
audio z poziomu systemu
Infotainment powoduje szybsze
rozładowywanie się baterii
urz

Page 56 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 56Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth
łącza Bluetooth, tj. przed użyciem
urządzenie musi zostać skojarzone z
systemem pojazdu.
■ Istnieje możliwość skojarzenia i zapisania na liście

Page 57 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth57
pozycję Połącz z urządzeniem i
potwierdzić, naciskając pokrętło. Podłączenie zostaje potwierdzone
odpowiednim komunikatem.
Odłączanie urządze

Page 58 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 58Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth
Kojarzenie zewnętrznego urządzenia
audio z systemem Infotainment
Aby skojarzyć urządzenie audio,
nacisnąć przycisk SETUP / TEXT i
wybrać opcję Po

Page 59 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth59
pokrętło. Odłączenie zostaje
potwierdzone odpowiednim
komunikatem.
Wyłączenie urządzenia audio lub
funkcji Bluetooth również powoduje
odłączenie

Page 60 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 60NawigacjaNawigacjaInformacje ogólne........................60
Obsługa ....................................... 63
Wprowadzanie punktu
docelowego .................................. 71
Prowadzenie po