OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie31
Obracając środkowe pokrętło,
wybrać opcję Balans/Fader.
Nacisnąć pokrętło w celu
wyświetlenia bieżącego ustawienia opcji Balans i obrócić, aby je
wyregulować.
Nacisn

Page 32 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32Wprowadzenie
CD35 BT – Ustawienia poziomu
głośności
Po aktywowaniu tej funkcji głośność
jest regulowana automatycznie w
celu uwzględnienia hałasu
generowanego podczas jazdy przez
opór po

Page 33 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz33RadioodtwarzaczObsługa....................................... 33
Wyszukiwanie stacji .....................34
Listy automatycznie zapisanych stacji ...................................

Page 34 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34Radioodtwarzacz
■ ⊲ ⊳: zmiana trybu wyszukiwania(częstotliwość, nazwa stacji, numer
zapisanej stacji)
■ 2 3 : wyszukiwanie stacji
■ MEM : wyświetlanie listy
zapisanych stacji radiowyc

Page 35 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz35
CD35 BT – Automatycznewyszukiwanie stacji
Nacisnąć przycisk 2 lub 3 i
przytrzymać przez około 2 sekundy, aby wyszukać w bieżącym zakresie
następną stację o odpowiednio

Page 36 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Radioodtwarzacz
wybranym przyciskiem. Dla każdego
zakresu można zapisać w ten sposób
maksymalnie 6 stacji.
Wyszukiwanie nazwy stacji radiowej
(tylko zakres FM)
Wybrać zakres FM, a następnie
po

Page 37 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz37
Wyświetlona lista alfabetyczna
zawiera maksymalnie 50 stacji FM o
najmocniejszym sygnale. Listę
można w dowolnym momencie
zaktualizować 3 37.
CD35 BT – Ręczne wyszukiwanie
st

Page 38 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38Radioodtwarzacz
CD30 BT – Automatyczne
zapisywanie stacji
W zależności od wersji pojazdu,
system automatycznie stale
aktualizuje i zapisuje w pamięci do
50 stacji radiowych.
CD35 BT – Automat

Page 39 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz39
CD35 BT – Ręczne aktualizowanie
stacji
Nacisnąć przycisk SETUP / TEXT i
obrócić środkowe pokrętło, aby
uzyskać dostęp do opcji Funkcje
radiowe .
Obrócić pokrętło w

Page 40 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40Radioodtwarzacz
Włączyć lub wyłączyć opcję RDS-AF
i nacisnąć pokrętło w celu
potwierdzenia. Po włączeniu opcji na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
RDS-AF .
Usługa „I Traffic” (i