OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20744/w960_20744-0.png OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 61 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja61
Przy pierwszym użyciu pojazdu lub
po podróży promem itp., system
przeprowadza samoczynną
kalibrację. W takiej sytuacji jest
normalne, że przed przejechaniem
pewnej odległości syste

Page 62 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 62Nawigacja
Postępować według instrukcji
wyświetlanych na ekranie w celu
zainstalowania bezpłatnego
oprogramowania TomTom HOME™.
Po wstępnym skonfigurowaniu karta
SD zostanie automatycznie
roz

Page 63 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja63
Zaleca się regularne zapisywanie
danych systemu. Zapisanie danych
umożliwia ich przywrócenie/
odzyskanie, np. w razie zgubienia lub uszkodzenia karty SD.Instrukcje dotyczące pobierania

Page 64 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 64Nawigacja
Przyciski programowalne (⌞ i ⌟)
umożliwiają wybieranie i
potwierdzanie poleceń, które są
wyświetlane w dolnej części ekranu.
Dioda LED na pilocie miga jeden raz
w momencie pod

Page 65 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja65
Przełączanie między system
nawigacyjnym a menu systemu
Infotainment
Przy włączonym systemie
nawigacyjnym i systemie
Infotainment nacisnąć przycisk NAVI
(na kolumnie kierownicy) w c

Page 66 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 66Nawigacja
Menu mogą zawierać kilka stron
wyświetlanych na kolejnych ekranach obsługi. Pasek menu wskazuje
aktualne położenie.
Menu podręczne
Menu skrótów zawiera najczęściej
używane poz

Page 67 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja67
■Przeglądaj mapę
■ Planowanie trasy
■ Planowanie Planu Podróży
■ Raporty o ruchu drogowym
■ Ostrzeżenia i powiadomienia
■ Menu skrótów
■ TomTom HOME
Usługi LIVE
Usłu

Page 68 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 68Nawigacja
obrazów z menu głównego – zostanie
otwarta galeria obrazów, za pomocą
której można wybrać obraz.
W celu przejrzenia obrazów w trybie
pokazu slajdów wybrać pozycję
Pokaz slajd

Page 69 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja69
dodatkowe informacje (np. informacje
o znakach drogowych, informacje o ruchu drogowym itd.).Wyłączanie poleceń głosowych
Umożliwia wyłączenie poleceń
głosowych – kierowca jest
p

Page 70 of 107

OPEL VIVARO B 2014.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 70Nawigacja
Wyświetlanie zegara: Wybrać jedną z
3 opcji trybu wyświetlania godziny, a
następnie wybrać Gotowe za pomocą
przycisku programowalnego, aby przejść do następnego kroku.
Współrz