Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10723/w960_10723-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Page 11 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 9
3008-2_sv_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
Specifikationer - Service
Batteri 332-335
Energisparläge 290
Bränslestopp med dieselbil
 3

08
AdBlue
 3

7- 40
Kontroll av nivåer
 
2

97-300
-
 
olja
-

Page 12 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 10
3008-2_sv_Chap00c_eco-conduite_ed01-2016
10
Optimera användningen av växellådan
Starta mjukt och växla upp direkt om bilen har en manuell växellåda. 
Lägg i växlarna ganska snabbt under acc

Page 13 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 11
3008-2_sv_Chap00c_eco-conduite_ed01-2016
11
Minska orsakerna till onödigt hög 
bränsleförbrukning
Fördela vikten över hela bilen. Lägg det tyngsta bagaget längst in i 
bagageutrymmet, närm

Page 14 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 12
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Digital instrumentpanel
Digital instrumentpanel
Följande handlar om visningsläget "DIALS" 
(mätartavlor).
1.
 
Bränslemätare.
2.
 A

nalog hastig

Page 15 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 13
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Visning
Permanent information
Oavsett vilket visningsläge som väljs, visar 
instrumentpanelen:
-
 på
 fasta placeringar:
●
 
i
 nformation om vä

Page 16 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 14
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Val av visningsläge
Gör så här för att ändra visningsläge av 
instrumentpanelen:
F 
v
 rid reglaget på rattens vänstra sida för 
att visa oc

Page 17 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 15
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Så här gör du inställningar för visningsläget 
"EGNA INSTÄLLNINGAR" och väljer den 
information som ska visas i de anpassningsbara 
zonerna av

Page 18 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 16
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Kontrollampor
När tändningen sätts på
Vissa varningslampor tänds på 
instrumentpanelen i några sekunder vid 
tändningstillslag.
Så fort motor

Page 19 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 17
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Blinkers, vänster Blinkar med ljudsignal. Belysningsreglaget förs nedåt.
Blinkers, höger Blin

Page 20 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 18
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
För värmning av 
dieselmotor Fast sken.
När tändningen slås på med en vanlig 
nyckel eller
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 570 next >