Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 281 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) .
 Аудио и Телематика 19
301-add-2_bg_Chap12_RDE2_ed01-2014
 Често задавани въпроси 
 Таблиците по-долу групират отговорите на н

Page 282 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) Аудио и Телематика
20
ВЪПРОСОТГОВОРРЕШЕНИЕ
 Качеството на приемането на слушаната станция се влошава постепе

Page 283 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) .
 Аудио и Телематика 21
301-add-2_bg_Chap12_RDE2_ed01-2014
ВЪПРОСОТГОВОРРЕШЕНИЕ
 Компакт дискът се изважда постоянно или не с

Page 284 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) Аудио и Телематика
22
ВЪПРОСОТГОВОРРЕШЕНИЕ
 Устройството IPod не се разпознава при вк лючване в USB вход. 
 Устрой

Page 285 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 3
5
Управление
301-add-2_bg_Chap05_conduite_ed01-2014
     З а д е н   п а р к т р о н и к  
  Тази функция не може, в никакъв случай, да за
Page:   < prev 1-10 ... 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290