Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28350/w960_28350-0.png Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech)

Page 21 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 19
301_cs_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
KontrolkaStavPříčina Akce/Doporučení
Airbagy svítí dočasně. Když zapnete zapalování, rozsvítí se 
kontrolka na několik sekund a poté 
zhas

Page 22 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 20
Ukazatel údržby
Do příští prohlídky zbývá ujet 
více než 3 000  km
Při zapnutí zapalování se na displeji nezobrazí 
žádná informace o údržbě.
Informuje řidiče o lhůtě zb

Page 23 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 21
301_cs_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Lhůta prohlídky překročena
Při zapnutí zapalování bliká po dobu několika 
vteřin symbol klíče , aby Vám připomínal, že 
je nutno co nejd

Page 24 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 22
Měří vzdálenost, kterou ujede vozidlo za dobu 
svého používání.
Celkový počet ujetých kilometrů a hodnota 
denního počitadla jsou zobrazovány po dobu 
třiceti sekund po vypnutí za

Page 25 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 23
301_cs_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Nastavení data a času
Přístrojová deska
Použijte levé tlačítko přístrojové desky pro 
provedení operací v následujícím pořadí:
F 
s
 ti

Page 26 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 24
Vynulování
F Stiskněte ovladač na více než dvě sekundy pro vynulování hodnot ujeté vzdálenosti, 
průměrné spotřeby a průměrné rychlosti.
Systém poskytuje informace o probíhajíc

Page 27 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 25
301_cs_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Jestliže za jízdy svítí nepřetržitě 
pomlčky místo čísel, obraťte se na 
servis sítě PEUGEOT nebo na jiný 
odborný servis.Tato informace s

Page 28 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 26
Monochromní obrazovka C (Autorádio / Bluetooth)
Zobrazují se následující informace:
- č as,
-
 
d
 atum,
-
 
v
 nější teplota (údaj bliká v případě 
nebezpečí tvorby náledí),
-

Page 29 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 27
301_cs_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Když je autorádio s Bluetooth zapnuté a 
je zvolena tato nabídka, můžete zahájit 
telefonický hovor a konzultovat jednotlivé 
telefonické seznam

Page 30 of 285

Peugeot 301 2015 Návod k obsluze (in Czech) 28
Nabídka "Připojení 
Bluetooth"
Když je autorádio s Bluetooth zapnuté a je 
zvolena tato nabídka, můžete připojit nebo 
odpojit periferní zařízení Bluetooth (telefon, 
přehrá