Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) iOn 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27293/w960_27293-0.png Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 1 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) PEUGEOT ION
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

Page 2 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) Prístup k príručke
Príručka je dostupná na webovej lokalite PEUGEOT, 
v časti   „Osobné   stránky“   alebo   na   nasledujúcej   adrese:
http://public.servicebox.peugeot.co

Page 3 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) Vitajte
Ďakujeme, že ste si vybrali model Peugeot Ion.
T ento   dokument   uvádza   informácie   a odporúčania,   vďaka   ktorým   sa  
m

ôžete   oboznámi

Page 4 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 2
.
.
Prístrojový panel 7
V ýstrahy   a kontrolky  7
U
kazovateľ   stavu   nabitia   hlavnej   batérie  
1
 4
Ukazovateľ
  spotreby/vytvárania   energie  
1
 4
Počít

Page 5 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 3
.
bit.ly/helpPSA
.
Prístup k doplnkovým videám
Odporúčania týkajúce sa jazdy 68
Štartovanie   –   zastavenie   vozidla  6 8
Parkovacia
  brzda  
6
 9
Ovládač
 r

ad

Page 6 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 4
Prístroje a ovládače1
Vnútorné  spätné   zrkadlo
2
Ovládače  otvárania   okien
3
Otvorenie  nabíjacích   dvierok
4
WIP  Plug   –   Prehrávač   USB
5
Parkovaci

Page 7 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 5
Prístroje a ovládače (pokračovanie)1
Združený  prístroj
Výstrahy
  a kontrolky
Merače
  a   ukazovatele:
-
 
u
 kazovateľ   stavu   nabitia   hlavnej   batérie
-

Page 8 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 6
náhlych pohybov a dbajte na to, aby ste jazdili rovnomernou   a   primeranou   rýchlosťou,   ak   vám  
t

o   umožnia   podmienky.Pre úspornejšiu jazdu

Page 9 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 7
Prístrojový panel
Ukazovatele
1.Ukazovateľ   stavu   nabitia   hlavnej   batérie.
Ukazovateľ   polohy   radiacej   páky.
2. Ukazovateľ
  spotreby/vytvárania   energie.
3.

Page 10 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 8
Výstražné kontrolky
Pri motore v chode alebo za jazdy signalizuje rozsvietenie   jednej   alebo   viacerých  
n

asledujúcich   kontroliek   vznik   poruchy,   k
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 140 next >