RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 321 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.27
Deconectare telefon
Pentru a deconecta telefonul, puteţi să:
– dezactiva ţi funcţia Bluetooth® a sistemu-
lui audio;
– dezactiva ţi funcţia Bluetooth® a telefonu-
lui;
– ştergeţ

Page 322 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.28
Efectuarea unui apel prin 
formarea unui număr
Afişaţi meniul de telefonului prin ap ăsare 
pe 10 de pe panoul frontal al sistemului sau 
pe 16, 21 sau 27 de pe comanda sub volan, 
apoi

Page 323 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.29
EFECTUAREA, RECEPŢIONAREA UNUI APEL (2/3)
În timpul convorbirii
Puteţi să:
– reglaţi volumul ap ăsând pe 17 şi 19 pe 
comanda de pe coloana de direc ţie;
– încheiaţ i apelul ap

Page 324 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.30
EFECTUAREA, RECEPŢIONAREA UNUI APEL (3/3)
Notă: pentru a răspunde la telefon, apăsaţi 
pe 28 de pe volan sau ap ăsaţi scurt pe 18, 
21 sau 27 de pe comanda sub volan.
Pentru a respinge

Page 325 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.31
REGLAJE DE SISTEM (1/3)
Auxiliar (AUX IN)
Afişaţi meniul reglajelor printr-o ap ăsare 
pe 9. Selectaţ i „Configurare Audio”, apoi 
apăsaţi pe 5.
Rotiţ i 5 , apoi selecta ţi rubri

Page 326 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.32
REGLAJE DE SISTEM (2/3)
Reglare oră
Această funcţie vă permite să reglaţi ora.Afiş aţi meniul reglajelor printr-o ap ăsare 
pe 9. Selectaţi „Ceas” rotind 5, apoi apăsaţi 
pe

Page 327 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.33
„Reglaje BT” (Bluetooth®)
Accesaţi meniul telefonului ap ăsând pe 10 
de pe panoul frontal al sistemului sau 
pe 16, 21 sau 27 de pe comanda sub volan, 
apoi selecta ţi „Reglaje BT

Page 328 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.34
Ecran meniu
Sistemul „R&Go” prezintă următoarele func-ţii principale:
41 Acces la meniul „Multimedia”: gestiona- rea resurselor multimedia.
42 Acces la meniul „Telefon”: gestionar

Page 329 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.35
R & GO: DESCRIERE GENERALĂ (2/7)
Ecrane preferate
Sistemul „R&Go” vă permite să adăugaţi co-menzi rapide pentru func ţiile dvs. preferate:
– aplica ţii;
– contacte;
– funcţii (

Page 330 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.36
Sistemul „R&Go” asigură de asemenea ur-
mătoarele func ţii:
53 Reveni ţi la pagina de pornire.
54 Acces la reglajele sistemului „ R&Go”.
55 Informaţ ii despre utilizarea sistemului