RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TWINGO 2017 3.G RENAULT RENAULT https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual
Trending: USB, sat nav, fuel consumption, engine, ESP, bluetooth

Page 331 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.37
R & GO: DESCRIERE GENERALĂ (4/7)
68 Calendarul, sincronizat cu sistemul audio, v ă permite să vizualizaţi una sau 
mai multe sarcini stocate pe telefon;
69 Să citiţi mesajele text SMS pri

Page 332 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.38
Funcţia de navigare include toate funcţiile de 
navigare prin satelit, h ărţile rutiere, informa-
ţiile despre trafic, aplica ţiile de navigare  şi 
zonele periculoase.
Acest sistem incl

Page 333 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.39
Pentru a fixa suportul de telefon 89 pe sis-
temul audio al vehiculului, urma ţi aceste in-
strucţiuni:
– scoateţi capacul suportului telefonului 23 
rotindu-l în sens invers acelor de c

Page 334 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.40
R & GO: DESCRIERE GENERALĂ (7/7)
Pentru a scoate suportul de telefon 89 din 
sistemul audio:
– ţineţ i telefonul, apă sând în acelaşi timp 
pe butonul de men ţinere a clemelor 90,

Page 335 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.41
„Apeluri” 
În meniul „Telefon”, ap ăsaţ i pictograma 
„Apeluri”.
Această funcţie vă permite să:
– formaţi un număr cu ajutorul tastaturii nu- merice;
– vizualiza ţi

Page 336 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.42
R & GO: FUNCŢIA TELEFON (2/2)
„Calendar"
În meniul „Telefon”, ap ăsaţ i pictograma 
„Calendar”.
Calendarul telefonului indic ă toate sarcinile, 
întâlnire şi evenimente din

Page 337 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.43
R & GO: FUNCŢIA MULTIMEDIA (1/3)
„Ascultare radio”
În meniul principal, ap ăsaţi pe pictogramele 
„Meniu”, „Multimedia”, apoi pe pictograma 
„Ascultare radio”.
Acest meniu

Page 338 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.44
R & GO: FUNCŢIA MULTIMEDIA (2/3)
\b»Sursă audio auxiliară»
Meniul „Surs ă audio auxiliar ă” vă permite 
să ascultaţi muzică provenind de la o surs ă 
audio extern ă.
În meniul

Page 339 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.45
Această funcţie vă permite să modificaţi 
următoarele reglaje:
– Balans sau Mixare;
– „Joase / Înalte”;
– „Instrucţiuni vocale”;
– „Nivel de intrare auxiliare”;

Page 340 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.46
Meniu principal
Hartă 3D
Găsire POI
Ascundere Destina
ţiile mele
Întâmpinare
R & GO: FUNCŢIA DE NAVIGARE (1/2)
Legenda h
ărţii
Informaţiile afişate mai jos pot varia:
37 Informaţii te
Trending: fuel consumption, bluetooth, sat nav, ESP, engine, USB