RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

Page 291 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.55
ÇALIŞMA ARIZALARI (2/3)
Ta nım Olası nedenler Çözümler
Bir CD/CD MP3ün ilk okunma süresi uzuna 
benziyor. CD kirli.
CDyi çıkarıp temizleyiniz.
CD MP3. Bekleyiniz: CD MP3lerin içe

Page 292 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.56
ÇALIŞMA ARIZALARI (3/3)
Ta nım Olası nedenler Çözümler
Telefon araç sistemine ba ğlanmıyor.– Telefonunuz kapalı.
–  Telefonunuzun pili bitmi ş.
–  Telefonunuz eller serbest tel

Page 293 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.57
ALFABETIK INDEKS (1/2)
A
AF-RDS frekanslarının takibi .......................................................TR.16
arama almak .................................................................

Page 294 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TR.58
ALFABETIK INDEKS (2/2)
W
WMA .......................................................................\
.....................TR.18

Page 295 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.1
Tradus din limba franceză. Reproducerea sau traducerea, chiar  şi parţială, este interzisă fără acordul scris al constructorului vehiculului.
Precauţii de utilizare  . . . . . . . . . . .

Page 296 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.2
PRECAUŢII DE UTILIZARE (1/2)
Este obligatoriu s ă respectaţi precau ţiile de mai jos în momentul utiliz ării sistemului din motive de securitate sau din cauza riscurilor de pagu\
be 
materi

Page 297 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.3
PRECAUŢII DE UTILIZARE (2/2)
Descrierea modelelor prezentate în acest manual a fost stabilit ă începând cu caracteristicile caracteristicile cunoscute la data c\
onceperii aces-
tui document

Page 298 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.4
DESCRIERE GENERALĂ (1/2)
Introducere
Sistemul audio asigură următoarele funcţii:
– FM (RDS)  şi AM radio;
–  radio digital terestru (DR);
–  Cititor CD/CD MP3;
–  gestionarea surselo

Page 299 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.5
DESCRIERE GENERALĂ (2/2)
Funcţie telefonie mâini libere
Sistemul de telefonie mâini libere Bluetooth® 
asigur ă următoarele func ţii care vă permit să 
evitaţi să manevraţi telefonul

Page 300 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.6
PREZENTARE COMENZI (1/7)
1
128
6
54
10
Comenzi sub volan
Panouri sistem
17
19
15
22
21
7
3
19
18
20
151716
20
1
139
2
2
7
11
11
8
6
54
107
3
971413