RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual TWINGO 2017 3.G RENAULT RENAULT https://www.carmanualsonline.info/img/7/1640/w960_1640-0.png RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual
Trending: sat nav, bluetooth, engine, ESP, fuel consumption, USB

Page 301 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.7
PREZENTARE COMENZI (2/7)
4
11
3
5
9
1
10
11
8
77
13
14
7
5
9
1
7813
10
3
4
14
6
12
236
Comenzi sub volan
Panouri sistem
151617
24
192225
2
2
11
17
19
18
20
15
16

Page 302 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.8
PREZENTARE COMENZI (3/7)
Panouri sistem
15
2
2412
4
10
3
14
7
266
11
Comenzi sub volan
28
29
9
11
17
19
15
22
27
20
Comenzi pe volan

Page 303 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.9
PREZENTARE COMENZI (4/7)
Funcţie AUDIOFuncţie TELEFON
1 – Apăsaţi: pornit/oprit.
– Rotire: regla ţi volumul sursei în uz.
2 Afişaj informaţii. 
3 – Ap
ăsare scurtă : alegeţi surs

Page 304 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.10
PREZENTARE COMENZI (5/7)
Funcţie AUDIOFuncţie TELEFON
10 – Apăsare scurtă: accesaţi meniul «Telefon».
– Apăsare lung
ă: reapelarea ultimului num ăr.
La primirea unui apel:
– apă

Page 305 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.11
PREZENTARE COMENZI (6/7)
Funcţie AUDIOFuncţie TELEFON
19 Reducerea volumului sursei ascultate.
17 + 19 – Întrerupeţi redarea sursei radio care se red
ă la momentul respectiv;
– întreru

Page 306 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.12
PREZENTARE COMENZI (7/7)
Funcţie AUDIOFuncţie TELEFON
24 –  Întreruperea sonorului sursei radio ascultate;
– întrerupeţi sunetul şi redarea CD/CD MP3, USB, iPod® sau dis-
pozitivul Bl

Page 307 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.13
PORNIRE
Pornire şi oprire
Apăsaţi scurt pe 1  pentru a porni sistemul 
dumneavoastr ă audio.
Puteţ i să vă utilizaţ i sistemul audio fă ră  a 
porni vehiculul. Acesta va func ţiona ti

Page 308 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.14
Sistem de recunoaştere vocală (în func ţie de telefon)
Folosind un dispozitiv smartphone compati-
bil, sistemul dumneavoastr ă audio vă permite 
să utilizaţi sistemul de recunoa ştere v

Page 309 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.15
ASCULTARE RADIO (1/3)
Alegere o gamă de unde
Selectaţi gama de unde dorit ă (FM1, FM2, 
DR1, DR2, AM, FM1 etc.) prin apăsare suc- cesivă pe 3.
Alegerea unei staţii radio FM 
sau AM
Există

Page 310 of 412

RENAULT TWINGO 2017 3.G Radio Connect R And Go User Manual RO.16
ASCULTARE RADIO (2/3)
– afişaţi meniul reglajelor ap ăsând pe  9 ş i 
selectaţi „Radio” rotind  şi apăsând pe 5;
– selectaţi „Lst FM ref.” rotind 5, apoi apă- saţ i scurt
Trending: USB, engine, bluetooth, fuel consumption, ESP, sat nav