YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 900 GT 2021 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51862/w960_51862-0.png YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 11 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-4
1
bli instabil vid sidvindar. Sådana till-
behör kan även orsaka instabilitet
när man kör om eller blir omkörd av
stora fordon.
• Vissa tillbehör kan förskjuta för

Page 12 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Beskrivning
2-1
2
MAU10411
Sedd från vänster
10119
7
8
3
1
2
4
5,6
1. Vindruta (se sidan 4-29)
2. Strömuttag (se sidan 4-32)
3. Batteri (se sidan 7-27)
4. Säkringar (se sidan 7-28)
5. Förvaringsf

Page 13 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Beskrivning
2-2
2
MAU10421
Sedd från höger
6
74
5
2
1
3
1. Tanklock (se sidan 4-22)
2. Justerare för fjäderförspänning (se sidan 4-30)
3. Kylvätskebehållare (se sidan 7-13)
4. Inspektionsglas

Page 14 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Beskrivning
2-3
2
MAU10431
Reglage och instrument
3
1
2
4
5
6
7
8 8 8
1. Kopplingshandtag (se sidan 4-20)
2. Styrarmaturer, vänster (se sidan 4-3)
3. Instrumentpanel (se sidan 4-5, 4-9)
4. Bromsväts

Page 15 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Specialfunktioner
3-1
3
MAU92761
FarthållarsystemDenna modell är utrustad med ett farthål-
larsystem för att bibehålla en inställd
marschfart.
Farthållarsystemet fungerar bara när du kör
på

Page 16 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Specialfunktioner
3-2
3
inte ställer in en ny marschfart så sjunker
farten till den tidigare inställda marschfar-
ten när du släpper gashandtaget.TIPSFarthållarens inställda hastighet kan visas

Page 17 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Specialfunktioner
3-3
3
ned kommer “ ”-indikeringslampan att
slockna (“ ”-indikeringslampan kommer
inte att blinka).
Om farthållarsystemet inaktiveras automa-
tiskt, stanna och kontrollera at

Page 18 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Specialfunktioner
3-4
3
MAU92650
“TCS-MODE”Den här modellen är utrustad med justerba-
ra styrsystem för dragkraft, slirning och lyft
(TCS, SCS och LIF). De grupperas tillsam-
mans i “TCS-MODE

Page 19 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Specialfunktioner
3-5
3
VIKTIGT
MCA16801
Använd bara de specificerade däcken.
(Se sidan 7-15.) Om olika däckstorlekar
används kan antispinnsystemet inte
kontrollera däckens rotation som det
ska.S

Page 20 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021  Bruksanvisningar (in Swedish) Specialfunktioner
3-6
3
MAU91350
BCBromsstyrsystemet reglerar det hydraulis-
ka bromstrycket på fram- och bakhjulen
när bromsarna ansätts och hjullåsning de-
tekteras. Systemet har två inställni
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 110 next >