YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 900 GT 2021 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51862/w960_51862-0.png YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 1 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) DIC183
MTT890D (Tracer 9 GT)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ÄGARENS HANDBOK
MOTORCYKEL
 Läs den här handboken 
noga innan fordonet används.
KonsumentinformationRegister
Specifikationer
Skötsel och för

Page 2 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) MAU81560
Läs den här handboken noga innan fordonet används. Handboken ska medfölja fordonet om det säljs.
MAU81571
Försäkran om överensstämmelse:
Härmed försäkrar YAMAHA MOTOR ELECTRONICS

Page 3 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) Inledning
MAU10103
Välkommen till Yamaha och dess motorcykelvärld!
Som ägare av MTT890D, kan du dra fördelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och den senaste teknologin vad gäller des

Page 4 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAU10134
Speciellt viktig information i denna handbok särskiljs genom följande:
* Produkt och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.Detta är en va

Page 5 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAU36391
MTT890D
ÄGARENS HANDBOK
©2021 av Yamaha Motor Co., Ltd.
1:a utgåvan, november 2020Alla rättigheter förbehållna.
Omtryck eller obehörig användning 
utan

Page 6 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) InnehållSäkerhetsinformation...................... 1-1
Beskrivning ....................................... 2-1
Sedd från vänster ........................... 2-1
Sedd från höger..................

Page 7 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Kontroll och smörjning av kablar ...7-23
Kontroll och smörjning av gashandtag ................................7-23
Kontroll av och smörjning av bromspedal och växelpedal.......7-24
Kont

Page 8 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) 1-1
1
Säkerhetsinformation
MAU1028C
Ta ansvar som ägare
Du, som ägare till fordonet, är ansvarig för
att motorcykeln fungerar på ett säkert och
korrekt sätt.
Motorcyklar kör i ett spår.
Säk

Page 9 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-2
1
• Blinka alltid innan du svänger ellerbyter fil. Se till att bilisterna kan se
dig.
 Förarens och passagerarens kropps-
ställningar är viktiga för korrekt kör-
n

Page 10 of 110

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-3
1
Den totala vikten av förare, passagerare,
tillbehör och last får inte överstiga den max-
imala lastgränsen. En olycka kan inträffa
om du kör ett överlastat fordon.
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 110 next >