YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish)

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) TRACER 900 GT 2021 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51860/w960_51860-0.png YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) INSTRUKCJA OBSŁUGI
BAP-28199-E0
MTT890D
!Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu należy dokładnie przeczytać 
Instrukcję Obsługi.

Page 2 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu należy dokładnie przeczytać Instrukcję Obsługi. Instrukcję Obsługi należy traktować jako element wyposażenia

Page 3 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) PRZEDMOWA
Witamy w świecie motocykli Yamaha! 
Gratulujemy zakupu motocykla Yamaha Tracer 9 GT. Pojazd ten bazuje na wieloletnim doświadczeniu oraz najnowszej technologii Yamahy 
w k

Page 4 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 6
OZNACZENIA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJI
W instrukcji szczególnie ważne informacje zostały oznaczone następującymi symbolami:
Symbol alarmu bezpieczeństwa. Jest on używany do ostrzegania przed ryz

Page 5 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 89
SPIS TREŚCI
OZNACZENIA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJI  6SPIS TREŚCI   8BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 10OPIS MOTOCYKLA   14Widok z lewej strony   14Widok z prawej strony   15Funkcje kontro

Page 6 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 1011Bądź odpowiedzialnym użytkownikiem motocyklaJako właściciel pojazdu, jesteś odpowie-dzialny za bezpieczną i prawidłową eks-ploatację motocykla. Motocykle są pojazdami jedn

Page 7 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 1213akcesoriów. W takiej sytuacji, w czasie jaz-dy motocyklem należy zachować szcze-gólną ostrożność.Oto kilka ogólnych zasad, które należy przestrzegać w przypadku umieszczeni

Page 8 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 1415Widok z prawej strony
1. Korek zbiornika paliwa 2. Regulator napięcia wstępnego sprężyny3. Zbiornik płynu chłodzącego 4. Wziernik sprawdzenia poziomu oleju silnikowego
5. Korek wlewu oleju

Page 9 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 1617Funkcje kontrolne i osprzęt kierownicy
1. Dźwignia sprzęgła2. Przełączniki na lewej stronie kierownicy3. Panel wskaźników4. Zbiornik płynu hamulca przedniego
5. Przełączniki na prawej s

Page 10 of 49

YAMAHA TRACER 900 GT 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 1819
FUNKCJE SPECJALNEFUNKCJE SPECJALNE
jazdy za pomocą manetki gazu. • Kiedy pojazd zjeżdża z góry, rzeczywista prędkość jazdy może być wyższa niż ustawiona prędkość. W ta
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 50 next >