Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2013 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31748/w960_31748-0.png Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 11 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 9
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Nevezani sigurnosni pojasevi (crvena)

Page 12 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 10
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
N EP R EK ID N O U PA LJE N A: Niz

Page 13 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 11
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
PrekoraVenje temperature teVnosti
za

Page 14 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 1\f
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Sistem ESC-DinamiVka kontrola
vozi

Page 15 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 13
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Neispravnost sistema Alfa Romeo
CODE

Page 16 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 14
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Rezerva goriva J OgraniVen domet
(Q

Page 17 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 15
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
PrekoraVenje ograniVenja brzine
(crv

Page 18 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 16
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Neispravnost senzora za parkiranje

Page 19 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Aktiviranje/Deaktiviranje Start&Stop
sistema (za odre`ene verzije i tr\i[ta\b
Neispravnost Start&Stop sistema
Aktiviranje Start&Stop sistema
Aktiviranje Start&Stop sistema signalizira se porukom na d

Page 20 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 18
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Neispravnost senzora za mrak
(z a
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 300 next >