Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2013 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31748/w960_31748-0.png Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 31 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f9
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Q z a p ris tu p p o dm en iju

Page 32 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 30
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
First page - PoVetna strana (Prikaz

Page 33 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 31
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Autoclose (Automatsko zakljuVavanje

Page 34 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 3\f
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
A ko je P k m S p o de[e n o z

Page 35 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 33
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Button volume - PodePavanje jaVine z

Page 36 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 34
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Air Bag/VazduPni jastuk
(Aktiviranj

Page 37 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 35
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Courtesy lights - UnutraPnja pomoUna

Page 38 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 36
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
PUTNI (TRIP) KOMPJUTER
OPNTE KARAKT

Page 39 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 37
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Prikazane vrednosti
A uto n om y -

Page 40 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 38
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Informacije na displeju 
N a d is p