Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2013 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31748/w960_31748-0.png Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 21 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 19
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Neispravnost senzora za parkiranje
(

Page 22 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f0
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
DISPLEJ
V ozilo m o\e b it i o

Page 23 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f1
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
STANDARDNI EKRAN PODESIVOG
MULTIFUN

Page 24 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f\f
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
GEAR SHIFT - INDIKATOR STEPENA
PR

Page 25 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f3
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
POSETNI PRIKAZI 
K ad a je k lju _

Page 26 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f4
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
M en i s a d r\ i s le d e^e p

Page 27 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f5
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Izbor pozicije glavnog menija bez p

Page 28 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f6
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
OPCIJE MENIJA 
Menu - Meni
O va p

Page 29 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f7
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Headlight sensor - Senzor za svetla

Page 30 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) \f8
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Aktiviranje Trip B
O vo m o pcijo