Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2013 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31748/w960_31748-0.png Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 41 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 39
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Taster TRIP 0\b00
N ala zi s e n a

Page 42 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 40
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
SIMBOLI 
N eke k o m po nen te v

Page 43 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 41
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Paljenje svetla upozorenja Yu toku v

Page 44 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 4\f
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
MEHANISKI KLJUS 
M eta ln i u m e

Page 45 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 43
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
OtkljuVavanje brave vrata i prtljaQn

Page 46 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 44
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
ZAHTEV ZA DODATNIM DALJINSKIM
KOMAN

Page 47 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 45
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
SIGURNOSNI URETAJ SAFE LOCK 
(z a o

Page 48 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Vrs ta k lju _a
M eh an i_ k i k lju _ 
K lju _ s a d alji n sk o m  
k o m an d o m
Tre p ta n je p o kaziv a _a  
p ra vc a ( s a m o z a k lju _ 
sa d alji n sk o m k o m an d o m \b
LE D

Page 49 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 47
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
ALARM(z a o dre ` en e v e rz ije

Page 50 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 48
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Sam oak tiv ir a n je a la rm a d