adblue CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER 2019 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45029/w960_45029-0.png CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 5 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 3
.
.
10
Priporočila za vožnjo 87
Z agon in zaustavitev motorja 9 0
Sistem preklopa akumulatorja v
 stanje 
pripravljenosti
 9

1
Parkirna zavora
 
9
 1
Menjalnik
 9

2
Indikator predlagane menjav

Page 16 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 14
Opozorilo 
o nenamerni 
prekoračitvi talne 
črte Utripa, hkrati se 
oglasi zvočni signal.
Nenamerna prekoračitev talne 
črte na levi ali desni strani. Obrnite volan v 
nasprotno smer in usmer

Page 23 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 21
Kazalniki dosega za 
tekočino AdBlue®
Ko je rezer va tekočine AdBlue® načeta ali je 
zaznana napaka v 
delovanju sistema proti 
onesnaževanju SCR, vas na to ob vklopu 
kontakta opozori kazaln

Page 24 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 22
Več podatkov o aditivu AdBlue® (motorji 
BlueHDi) , še posebej o
 
dolivanju 
tekočine, je na voljo v
 
ustreznem poglavju.
V primeru napake v delovanju 
s istema proti onesnaževanju 
SCR
Zazn

Page 134 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 132
Zamrznitev AdBlue®
AdBlue® pri zunanji temperaturi pod -11 °C 
zm
rzne.
Del sistema SCR je tudi naprava 
za ogrevanje rezer voarja AdBlue
®, 
kar omogoča vožnjo pri zelo nizkih 
temperaturah

Page 135 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 133
AdBlue® shranjujte v originalni steklenici 
ali posodi zunaj dosega otrok.
Aditiva AdBlue
® nikoli ne prelivajte v drugo 
p
osodo, saj se lahko s  tem njegova 
kakovost poslabša.
Tekočine AdB

Page 136 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 134
Dolivanje
F Vstavite polnilni nastavek črpalke AdBlue® 
in dolivajte tekočino, dokler se polnilni 
nastavek samodejno ne ustavi. Pomembno:
-
 
N
 ikoli ne zlijte aditiva AdBlue
® v 
rezer voar

Page 225 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 185
ABS .........................................................68  -  69
AdBlue® ................................................ 1 32  -  133
AFU 
.............................................

Page 226 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 186
Ledveni del ...................................................... 37
Loputa nalivne odprtine rezervoarja za gorivo
 

..................................11 6
Luči, dnevne
 .....................