CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian)

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) JUMPER 2019 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45314/w960_45314-0.png CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian)

Page 1 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) ROKASGRĀMATA

Page 2 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) Piekļuve rokasgrāmatai
Rokasgrāmata ir pieejama CITROËN tīmekļa vietnē, 
sadaļā „MyCitroën” vai šādā adresē:
http://service.citroen.com/ddb/
Tieša piekļuve Rokasgrāmatai .
Atlasie

Page 3 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) Laipni lūdzam!
Pateicamies par Citroën Jumper – Relay modeļa izvēlēšanos.
Šis dokuments norāda informāciju un ieteikumus, kas nepieciešami, lai 
jūs spētu pilnīgi droši izmantot savu a

Page 4 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 2
.
.
Mēraparātu paneļi 7
B rīdinājuma lampiņas un indikatori 8
I
ndikatori
 1
 8
Automašīnas konfigurēšana
 
2
 2
Datuma un laika iestatīšana
 
2
 8
Borta dators
 
2
 8
Hronotahogrāfs

Page 5 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 3
.
.
10
Braukšanas ieteikumi 87
D zinēja iedarbināšana un izslēgšana 9 0
Akumulatora gaidstāves režīma sistēma
 
9
 1
Stāvbremze
 9

1
Pārnesumkārba
 9

2
Pārnesuma maiņas indikators

Page 6 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 4
Mērierīces un vadība10.Priekšējais autovadītāja drošības 
spilvens/signāltaure.
11. Uz stūres uzstādītas audio sistēmas 
vadība.
Centrālā konsole
3.Glabāšanas nodalījums/izņemam

Page 7 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 5
Kā pasažieris jūs veicināsiet elektroenerģijas 
patēriņa ierobežošanu un arī degvielas 
patēriņa samazināšanos, ja atvienosiet 
multivides iekārtas (filmas, mūziku, video 
spēles ut

Page 8 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 6
Ierobežojiet pārmērīga pārtēriņa 
iemeslus
Vienmērīgi sadaliet automašīnas slodzi; 
novietojiet smagākos priekšmetus bagāžnieka 
aizmugurē, pēc iespējas tuvāk aizmugurējiem 
sēd

Page 9 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 7
Mēraparātu paneļi
1. līmeņa mēraparātu 
panelis/displeja ekrāns
1.Spidometrs ( jūdzes/h vai km/h).
2. Displeja ekrāns.
3. Degvielas līmeņrādis.
4. Dzesēšanas šķidruma temperatūra.

Page 10 of 232

CITROEN JUMPER 2019 Lietošanas Instrukcija (in Latvian) 8
Kreisās puses daļā:
- pulkstenis;
-
 
ā
 rējās vides temperatūra;
-
 
b
 rīdinājumu vai indikatoru lampiņas;
-
 
k
 ruīza kontrole vai ātruma ierobežotājs;
Labās puses daļā:
-
 d

a
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 240 next >