OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26806/w960_26806-0.png OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

Page 1 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) OPEL AntaraUputstvo za rukovanje Infotainment sistemom

Page 2 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

Page 3 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Touch & Connect (Dodirni &
poveži) ........................................... 5
CD 40 USB .................................. 95
Portal mobilnog telefona ............137Sadržaj

Page 4 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian)

Page 5 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uvod.............................................. 6
Radio ........................................... 22
CD plejer ...................................... 27
AUX ulaz .................................

Page 6 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) 6UvodUvodOpšte informacije...........................6
Krakteristike sistema zaštite od
krađe .............................................. 7
Pregled elemenata upravljanja ......9
Rukovanje ......

Page 7 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uvod79Upozorenje
Upotreba navigacionog sistema
ne oslobađa vozača od
odgovornosti od pravilnog i
opreznog ponašanja u
saobraćaju. Pripadajući
saobraćajni propisi se uvek
moraju poštovati.
Unose

Page 8 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) 8Uvod
Da biste odblokirali Infotainment
sistem, unesite četvorocifreni PIN kod:
Napomena
Detaljan opis menija za rad preko
ekrana osetljivog na dodir ili
višenamenskog dugmeta 3 12.
1. Izaberite du

Page 9 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) Uvod9Pregled elemenata upravljanjaTouch & Connect (Dodirni & poveži)

Page 10 of 161

OPEL ANTARA 2015 Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom (in Serbian) 10Uvod
1l......................................... 23
Radio: pretraživanje
unazad, listanje nadole
kroz memoriju stanica ...........23
CD/MP3: kratak pritisak:
preskakanje muzičke
numere unazad; du
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 170 next >