OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26134/w960_26134-0.png OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159
zmení nastavenia pre odpruženie na
režim SPORT , aby sa zvýšila stabilita
vozidla.
Ak sa charakteristika jazdy alebo
dynamický stav vozidla vráti do
predchádzajúceho stavu, DMC
zmen

Page 162 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160Jazda
Aktivácia
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rýchlosť sa uloží do pamäte
a bude udržiavaná. Ukazovateľ m na
prístrojovom paneli s

Page 163 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161
Stlačením tlačidla L na aktiváciu
obmedzovača rýchlosti alebo
vypnutím zapaľovania vypnete aj
tempomat a odstránite uloženú
rýchlosť.
Obmedzovač rýchlosti Obmedzovač rýchlost

Page 164 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162Jazda
Zmena obmedzenia rýchlostiKeď je obmedzovač rýchlosti aktívny,
otočte kolieskom do strany RES/+,
aby ste zvýšili, prípadne do strany
SET/- , aby ste znížili požadovanú
maximáln

Page 165 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163
Ak sa vozidlo priamo pred vami
približuje príliš rýchlo, zaznie
výstražný zvukový signál a v
informačnom centre vodiča (DIC) sa
zobrazí upozornenie.
Predpokladom je, aby nebolo
va

Page 166 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda
Keď sa vzdialenosť k vozidlu vpredu
príliš zmenší alebo keď sa približujete
k inému vozidlu príliš rýchlo a hrozí
kolízia, v DIC sa zobrazí výstražný
symbol kolízie.
Súča

Page 167 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165Indikátor čelnej
vzdialenosti Indikátor čelnej vzdialenosti
zobrazuje vzdialenosť od pred vami
jazdiaceho vozidla. Na zistenie
vzdialenosti vozidla priamo pred
vaším vozidlom v jeho sme

Page 168 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazda
Systém má štyri ultrazvukové
snímače v zadnom nárazníku.
Aktivácia
Pri zaradení spiatočky je systém
automaticky pripravený pracovať.
Svietiaca kontrolka LED na tlačidle
parkova

Page 169 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167
Predný a zadný parkovacíasistent9 Varovanie
Vodič nesie plnú zodpovednosť za
parkovacie manévre.
Pri jazde dozadu alebo dopredu a
súčasnom používaní systému
parkovacieho asistent

Page 170 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168Jazda
Dlhým stlačením tlačidla D (na
približne jednu sekundu) sa aktivuje
alebo deaktivuje pokročilý parkovací
asistent.
Logika tlačidla ovláda systémy po
stlačení nasledovne:
■ Pred