OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26156/w960_26156-0.png OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89● displej prevodovky 3 119
● indikátor systému stop-štart 3 114
● správy vozidla 3 94
● palubný počítač 3 95
Výber ponúk a možností Výber ponúk a

Page 92 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyMožnosti ponuky nastavenia -
Štandardná verzia
Ponuka nastavenia obsahuje
nasledujúce možnosti:
● ILLU
● SPEEd
● HOUR
● UNIT
● bUZZ
● BAG P
● DRL
ILLU

Page 93 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91objaví potvrdzovacia správa. Zvoľte
YES (ÁNO) (pre potvrdenie zmien)
alebo No (Nie) (pre zrušenie zmien).
Deaktivácia airbagov 3 50.
DRL (Svetlá pre jazdu cez

Page 94 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkySET TIME (Nastavenie hodín a
režimu zobrazenia hodín)
Po vstupe do tejto možnosti ponuky je možné buď nastaviť čas alebo zmeniť
režim hodín medzi zobrazením

Page 95 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93SEAT BELT BUZZER (Reaktivuje
akustickú výstrahu pripomienky
zapnutia bezpečnostného pásu
vodiča a/alebo predného
spolujazdca)
Táto možnosť ponuky je k dispozí

Page 96 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkySprávy vozidla
Výstražné zvonkohry
Počuť bude iba jediný výstražný
signál.
Výstražný signál nezapnutých
bezpečnostných pásov má prednosť
pred akýmk

Page 97 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95Pre vykonanie resetu systému
vypnutia prívodu paliva a umožneniu
jazdy si pozrite časť „ Vypnutie
vozidla “ 3 113.Palubný počítač
Palubný počítač posky

Page 98 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyPočítadlo Trip B● priemerná spotreba
● prejdená vzdialenosť
● priemerná rýchlosť
● čas cesty (doba jazdy)
Počítadlo B sa dá deaktivovať
prostredníc

Page 99 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Priemerná rýchlosťZobrazí sa priemerná rýchlosť od
posledného vynulovania.
Meranie môže byť kedykoľvek znovu
začaté.
Prerušenia jazdy s vypnutým
zapaľov

Page 100 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 98OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla........98
Spínač svetiel ............................ 98
Diaľkové svetlá .......................... 99
Svetelný klaksón .....................