OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26156/w960_26156-0.png OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia109recirkulácia
zapnutá:Rozsvieti sa dióda
LED v tlačidle; na
displeji sa zobrazí
D .recirkulácia
vypnutá:Zhasne dióda LED
v tlačidle; na
displeji sa zobrazí
E .9Varovanie
V re

Page 112 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 110KlimatizáciaPevné ventilačné otvoryĎalšie ventilačné otvory sú
umiestnené pod čelným oknom a
oknami dverí a v oblasti nôh.Údržba
Otvory pre nasávanie vzduchu
Otvory pre nasávanie

Page 113 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda111JazdaRady pre jazdu........................... 111
Kontrola nad vozidlom .............111
Riadenie .................................. 112
Startovanie a prevádzka ............112
Zábeh novéh

Page 114 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 112JazdaRiadenieAk sa posilňovač riadenia vypne z
dôvodu vypnutia motora alebo
poruchy systému, vozidlo je naďalej
ovládateľné, avšak s vynaložením
väčšieho úsilia.Výstraha
Nikdy nenec

Page 115 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda113Štartovanie motora
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automatizovaná mechanická
prevodovka: použite brzdy;
prevodovka sa automaticky prepne
do polohy N (neutrál)
Nepou

Page 116 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 114JazdaPoznámky
Okrem toho sa vozidlo automaticky
odomkne, rozsvietia sa výstražné
svetlá a rozsvieti sa vnútorné
osvetlenie.
Otočte kľúč zapaľovania do polohy 0,
aby ste predišli vybiti

Page 117 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda115V závislosti od verzie sa môže
príslušné hlásenie zobraziť aj v
informačnom centre vodiča (DIC)
3 88.
Autostop Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stojí, nasledujúcim postu

Page 118 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 116JazdaOkamžite po jazde po diaľnici môže
byť funkcia Autostop zablokovaná.
Zábeh nového vozidla 3 112.
Ochrana proti vybitiu akumulátora
Na zabezpečenie spoľahlivého
štartovania motora

Page 119 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda117● Vypnite motor. Otočte kľúčzapaľovania do polohy0 a
vyberte ho. Otočte volantom,
až sa zamkne zámok riadenia.
● Ak sa vozidlo nachádza na rovnom povrchu alebo vo
svahu, zaraďte

Page 120 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 118JazdaZaraďte nižšiu rýchlosť, ak je to
potrebné. Začne sa čistenie filtra
pevných častíc.Výstraha
Ak sa proces čistenia preruší,
hrozí vážne poškodenie motora.
Čistenie prebehne