OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26156/w960_26156-0.png OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79Kontrolka na stropnej konzole
Deaktivácia airbagov 3 50, 3 81.
Prehľad
9Všeobecná výstraha 3 80OŽiarovka ukazovateľa smeru
3 80XPripomenutie bezpečnost‐
né

Page 82 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyVšeobecná výstraha
9 svieti žlto.
V závislosti od modelového variantu
sa kontrolka 9 môže rozsvietiť
nezávisle alebo spolu s Æ 3 87, t
3 87, Z 3 83 al

Page 83 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Airbag a predpínače
bezpečnostných pásov
v svieti červeno.
Po zapnutí zapaľovania sa kontrolka rozsvieti približne na 4 sekundy.
Ak sa nerozsvieti, po uplynut

Page 84 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyKontrolka nesprávnejfunkcie
Z Symbol svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Svieti počas chodu m

Page 85 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Kontrolka u sa rozsvieti spolu s
kontrolkou R, ak v systéme bŕzd
nastala porucha. V závislosti od
verzie sa môže výstražné hlásenie
zobraziť aj v informačnom

Page 86 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyElektronické riadeniestability
R Symbol svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd po
zapnutí zapaľovania. Systém je
pripravený na prevádzku, ke

Page 87 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd po
zapnutí zapaľovania.
Ak po krátkom čase nezhasne alebo
svieti počas jazdy, odlučovač
pevných častíc je potrebné vyčisti

Page 88 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu. Posilňovač bŕzd bude
fungovať, aj pri aktivovanej funkcii
Autos

Page 89 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87BlikáPorucha v̼ palivovom systéme.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť v servise.
Ručička palivomera bude ukazovať
na 0. Palivomer 3 74.
Vypustenie palivovéh

Page 90 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyZadné svetlo do hmly
r svieti žlto.
Zadné svetlo do hmly svieti 3 101.
Tempomat
m svieti zeleno.
Systém sa zapne.
V závislosti od verzie sa môže
hlásenie zobr