OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Funkcia
Kamera je namontovaná vo dverách
batožinového priestoru.
Oblasť, ktorú kamera zobrazuje, je
obmedzená. Vzdialenosť obrazu
zobrazeného na displeji sa líši od
skutočnej vzdia

Page 202 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaUpozornenie na opusteniejazdného pruhu
Systém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu sleduje pomocou
prednej kamery umiestnenej v hornej
časti čelného skla značenia jazdných pruhov, m

Page 203 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201Obmedzenia systémuSystém nemusí fungovať správne v
nasledujúcich prípadoch:
● Rýchlosť vozidla je nižšia ako 60 km/h.
● Znečistené čelné sklo alebo cudzie predmety, napr. n

Page 204 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda●vozidlo nie je pripojené k prívesu
alebo k elektrickému nosiču
bicyklov
● bežné správanie pri jazde (systém detekuje dynamický štýl
jazdy, t. j. tlak na brzdový pedál
alebo p

Page 205 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203● okraje cesty
● náhle zmeny osvetlenia
● nepriaznivé poveternostné podmienky, napríklad prudký
dážď alebo sneh
● úpravy vozidla, napríklad pneumatík
Systém vypnite, ak sú

Page 206 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 204JazdaPočítanie upozornenia na čas jazdy
sa vynuluje po vypnutí zapaľovania
na niekoľko minút.
Detekcia únavy vodiča
Systém monitoruje úroveň pozornosti vodiča. Kamera v hornej časti

Page 207 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205Nabíjanie9Varovanie
Osoby s kardiostimulátorom by sa
mali poradiť s lekárom ohľadom
možných preventívnych opatrení.
V tejto časti je uvedený popis procesu nabíjania vysokonapäťov

Page 208 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 206Jazda
3. Otvorte dvere batožinovéhopriestoru. Zdvihnite kryt zadného
úložného priestoru podlahy a
vyberte nabíjací kábel.
4. Pripojte nabíjací kábel k domácej elektrickej zásuvke.
Sko

Page 209 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207Zastavte nabíjanie9Varovanie
Po dokončení nabíjania:
● Uistite sa, že dvierka nabíjacieho portu sú
zatvorené.
● Vždy odpojte nabíjací kábel od domácej elektrickej zásuvky.

Page 210 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 208Jazda
1. Stlačte m.
2. Zvoľte Charge (Nabíjanie) .
3. Stlačte /.
4. Zadajte čas spustenia nabíjania. 5. Stlačte OK.
6. Pripojte vozidlo. Nabíjanie 3 205.7. Do 1 minúty aktivujte stlač