OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26230/w960_26230-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209
PoruchaSystém nemusí fungovať správne,
keď:
■ ľad, sne, bahno alebo čokoľvek iné pokrýva senzory.
■ vozidlo ťahá príves,
■ došlo k nehode v zadnej časti vozidla,
■ doch

Page 212 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 210Jazda
Ak rýchlosť klesne pod 55 km/h,displej sa resetuje a obsah stránky s
dopravnými značkami sa vymaže,
napr. pri vstupe do mestskej zóny.
Zobrazí sa nasledujúce rozpoznané
obmedzenie r

Page 213 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211
Funkcia vyskakovacích okienObmedzenia rýchlosti a značky
zákazu predbiehania sa zobrazujú
ako vyskakovacie oznámenia na
každej stránke informačného centra
vodiča.
Funkciu vyskakova

Page 214 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 212Jazda
takomto prípade sa na displeji
objaví Detekcia doprav. značenia
nemožná kvôli počasiu
■ dopravné značky sú nesprávne namontované alebo poškodené
■ dopravné značky nezodpo

Page 215 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213
Vypnutie
Systém je deaktivovaný stlačením
tlačidla ); LED v tlačidle zhasne.
Pri rýchlostiach pod 56 km/h je
systém nefunkčný.
Porucha Systém upozornenia na opustenie
jazdného pr

Page 216 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 214JazdaVýstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 590
alebo podobnej, môže viesť k
strate výkonu, zvýšenému
opotrebovaniu alebo poškodeniu
motora a môže ovplyvniť vašu
z

Page 217 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215
1 vypnutý=prevádzka na
benzín1 sa rozsvieti=prevádzka na
skvapalnený plyn1 bliká=prepínanie nie je
možné, jeden typ
paliva došiel
Hneď, keď je nádrž na skvapalnený
plyn práz

Page 218 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 216Jazda
Otočte ručné koliesko v smere
hodinových ručičiek.
Ak nie je ďalší zápach plynu po
uzavretí ručného uzavieracieho
ventilu vnímateľný, môžete vozidlo
používať v benzínovo

Page 219 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté. Chyťte priehlbinu dvierok a otvorte.
Dvierka otvoríte otočením uzáveru do
ľavej strany.
Tankovanie benzín

Page 220 of 339

OPEL INSIGNIA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 218Jazda
Nasaďte požadovaný adaptér.
ACME adaptér: Naskrutkujte maticu
plniacej dýzy na adaptér. Stlačte
poistnú páčku na plniacej dýze
smerom dolu.
DISH (Taliansko) plniace hrdlo:
Nasaďt